Zemessardze apgūst modernus pretgaisa aizsardzības ieročus

Taivo Trams

Foto — Normunds Mežiņš.

Zemessardze sāk apgūt jaunas un ļoti svarīgas prasmes, kas var izrādīties
būtiskas Latvijas aizsardzībai. Janvāra beigās Gaisa spēku aviācijas bāzē
Lielvārdē noslēdzās apmācību kurss, kura laikā zemessargi apguva iemaņas darbā ar tuvās darbības rādiusa pretgaisa aizsardzības raķešu sistēmu RBS-70. No vairāk nekā 20 zemessargiem, kuri apguva apmācību pēdējo posmu, pārbaudījumus nokārtoja 12 vīri, kas turpmāk varēs sevi dēvēt par pilnvērtīgiem RBS-70 operatoriem.

ZS RBS Lielvarde

Jāuzstāda komplekss un jāizšauj
Zemessardzes 17. pretgaisa aizsardzības bataljona zemessargi apmācības kursu uzsāka vēl vasarā, jūlija beigās. Kursa gaitā zemessargiem bija jāapgūst tehnoloģiski sarežģītā ieroču sistēma vismaz 75% apmērā — proti, jābūt spējīgiem patstāvīgi izvērst kompleksu vizuālajai šaušanai mērķī un izšaut raķeti. Spējīgākie zemessargi apmācības gaitā ir apguvuši arī radara izmantošanu un var lietot no tā saņemtos datus šaušanas precizitātes pilnveidošanai. Zemessargi jaunās prasmes apguvuši tikai brīvdienās, kopumā veltot 20 dienas brīvā laika. Apmācību vadīja Gaisa spēku aviācijas bāzes Pretgaisa aizsardzības diviziona instruktori.

Vislielākās grūtības sagādājis darbs ar iekārtas simulatora sistēmu, kas ļauj virtuāli modelēt kaujas apstākļus. Tas arī saprotams — profesionālā dienesta karavīriem šādas apmācības ir ikdiena, bet zemessargi to dara no pamatpienākumiem brīvajā laikā. Taču pirmajā apmācības kārtā plānotie mērķi ir sasniegti, konstatētas arī pilnveidojamās lietas, pie kā tiks strādāts nākamajā apmācības posmā.

Modernās tehnoloģijas jāapgūst arī Zemessardzei
«Līdz šim ar pretgaisa aizsardzību Nacionālajos bruņotajos spēkos ir nodarbojušās tikai profesionālas vienības, tagad šī spēja pāriet arī Zemessardzei. Profesionālā dienesta karavīru skaits Pretgaisa aizsardzības divizionā diemžēl nav pietiekams, lai apgūtu un apkalpotu visas mūsu rīcībā esošās RBS-70 palaišanas iekārtas. Līdz ar to mums bija divas alternatīvas — vai nu palielināt profesionālā dienesta karavīru skaitu, vai piesaistīt rezervistus — zemessargus. Uzskatu, ka zemessargu piesaistīšana ir pareizais ceļš, jo tā mēs motivējam viņus iesaistīties apmācību procesā arvien vairāk un apgūt arī šādas tehnoloģiski sarežģītas ieroču sistēmas,» uzsver NBS komandieris ģenerālleitnants Raimonds Graube. Drošības situācija valstī prasa maksimāli īsā laikā apgūt mūsu rīcībā esošās iekārtas, uzskata NBS komandieris.

ZS RBS LielvardeRezumējot apmācību rezultātus, R. Graube ir pārliecināts, ka apmācība sasniedz savu mērķi. Protams, kā jau pirmajā reizē ir savas īpatnības un nepilnības, taču turpmākajā apmācības gaitā tiks izdarīti atbilstoši secinājumi un veiktas izmaiņas. «Mēs noteikti turpināsim zemessargu apmācību šo sarežģīto ieroču sistēmu apgūšanā, lai mūsu valsts maksimāli īsā laikā būtu spējīga izmantot visas palaišanas iekārtas, kas jau ir mūsu noliktavās,» saka R. Graube.

Apmācītie speciālisti jānotur bruņotajos spēkos
Prioritāri RBS-70 iekārtas izmantos Zemessardzes 17. pretgaisa aizsardzības bataljons, taču interesi par šo ieroču sistēmu apguvi ir izteikuši arī Studentu bataljona un 54. inženiertehniskā bataljona zemessargi, tā ka perspektīvā šīs pretgaisa aizsardzības sistēmas lietošanā apmācītu cilvēku skaits Latvijā ievērojami pieaugs. Tiesa, būtisks uzdevums ir arī jau apmācīto speciālistu paturēšana bruņotajos spēkos, kā arī apgūto prasmju uzturēšana pienācīgā līmenī. «Apmācības process ir ļoti dārgs, tādēļ mums būs jādara viss iespējamais, lai paturētu apmācītos cilvēkus bruņotajos spēkos — viņi vienkārši nedrīkst aiziet no aprites. Mums būs arī jādomā, kā motivēt zemessargus turp­māk piedalīties apmācībās lielākā apjomā, nekā vidēji zemessargs to spēj un var,» paskaidro R. Graube.

Šo jautājumu risināšanai nākotnē iezīmējas divi lieli uzdevumi, akcentē R. Graube. Zemessargiem, kuri būs veiksmīgi apguvuši RBS-70 apmācību programmu un nokārtos kvalifikācijas prasības, tiks ieviesta atsevišķa apmācību programma jau iegūto spēju uzturēšanai pienācīgi augstā līmenī — vismaz 10 dienas gadā, iespējams — arī vairāk. Savukārt tiem, kam pirmajā reizē varbūt nedaudz pietrūka laika vai arī zināšanu, lai iegūtu kvalifikāciju, tiks izstrādāta īpaša programma, lai dotu iespēju šajā gadā panākt tādu līmeni, ka arī viņus varētu uzskatīt par kvalificētiem RBS-70 operatoriem, saka NBS komandieris.

Protams, tā ir tikai viena daļa no lielāka plāna, kas paredz būtiski paaugstināt NBS tehnoloģisko līmeni, arvien vairāk apgūstot mūsdienīgas un sarežģītas ieroču sistēmas. Noteikti turpināsies arvien jaunu zemessargu apmācība, lai 2015. gada nogalē mēs varētu teikt, ka esam izdarījuši visu, lai apgūtu mūsu rīcībā esošās pretgaisa aizsardzības sistēmas, uzsver NBS komandieris. Līdztekus turpināsies arī NBS kopējā attīstība, iepērkot un apgūstot arvien modernāku bruņojumu. «Tas savukārt prasa palielināt profesionālā dienesta karavīru skaitu. Protams, mēs turpināsim apmācīt zemessargus un izmantot viņu potenciālu visur, kur tas objektīvi ir iespējams, bet, ja mēs runājam par, piemēram, komandvadības sistēmām, radaru un citu sarežģītāku tehnoloģiju lietošanu, tur tomēr ir nepieciešams profesionālā dienesta karavīrs ar atbilstošu apmācības ilgumu un regulāru iekārtu izmantošanas praksi. Līdz ar to mēs plānojam palielināt profesionālā dienesta karavīru iesaukumu armijā turp­mākajos gados,» saka R. Graube.

ZS RBS Lielvarde

Noderēs arī datorspēļu meistari
Zemessardzes 17. pretgaisa aizsardzības bataljonam jaunapgūtās prasmes ir pilnīgi jauna spēja, atzīst bataljona komandieris majors Aivars Krjukovs. Jaunā bruņojuma apgūšana bijusi liels izaicinājums bataljona zemes­- sargiem — tas nozīmēja daudz intensīvāku un saspringtāku apmācību procesu, taču interese par RBS-70 apgūšanu bijusi ļoti liela. «Tas ir moderns, tehnoloģiski attīstīts un pilnīgi citāds ierocis.Ar tādiem zemessargiem nenākas darboties ikdienā. ZS RBS LielvardeApmācības laikā daudz vairāk tika akcentēts darbs ar simulācijas sistēmām, tāpēc cilvēkiem noteikti arī bija daudz lielāka interese par darbu ar šo sistēmu,» uzskata A. Krjukovs. Viņaprāt, darbam ar šāda tipa ieročiem par labu var nākt iepriekšēja pieredze datorspēlēs. «Ja cilvēks ir draugos ar datoru un spēlē datorspēles simulācijas režīmos, šī kapacitāte cilvēkam nāk tikai par labu. Tas noteikti var palīdzēt labāk un ātrāk izprast šo ieroču sistēmu,» saka bataljona komandieris.

Zemessardzes 17. pretgaisa aizsardzības bataljons pašlaik pievērš ļoti lielu uzmanību cilvēku atlasei un sagatavošanai darbam ar jauno sistēmu. «Mēs ar lielāko prieku gaidām jaunus zemessargus mūsu rindās. Šī gada laikā plānojam intensificēt apmācības un apgūt pēc iespējas vairāk ieroču sistēmu, tādēļ ceram, ka mūsu vienībai pievienosies jauni cilvēki.» Tuvākais jaunu zemessargu uzņemšanas posms paredzēts martā, un bataljona komandieris aicina visus interesentus droši sazināties ar bataljonu un precizēt visu interesējošo informāciju.

Ziemā mācīties vieglāk
31. janvārī NBS Gaisa spēku aviācijas bāzes teritorijā Lielvārdē notika apmācību noslēdzošā daļa — praktiskās šaušanas un simulatoru izmantošanas tests. Atbilstoši pārbaudījumu norises leģendai zemessargiem ar RBS-70 iekārtu palīdzību jāneitralizē nosacītā pretinieka centieni no helikoptera desantēties aviācijas bāzes teritorijā. Pretinieka lomā šoreiz iejutās Gaisa spēku aviācijas bāzes helikopters Mi-2, kura ekipāža savu lidaparātu apzinīgi virzīja virs katras zemessargu komandas, kas tobrīd darbojās ar savu pretgaisa aizsardzības raķešu sistēmu.

Zemessardzes 17. pretgaisa aizsardzības bataljona vecākie zemessargi Aldis Dūmiņš un Jānis Bečs nule kā pabeiguši praktiskās šaušanas pārbaudījumu. Izvērtējot aizvadīto apmācības posmu, viņi atzīst, ka ļoti sarežģīti viss licies tikai pašā sākumā, pēc tam apgūstamā viela kļuvusi arvien saprotamāka. Protams, samērā īsā laikā nācies apgūt daudzas jaunas komplicētas prasmes, taču tas nav bijis nekas nepaveicams. Tomēr viena no problēmām ir brīvais laiks, ko var veltīt apmācībām un treniņiem. «Tagad, ziemā, ir vieglāk — tad laukos mazāk darba. Vasarā gan nav tik viegli izrauties. Pilsētā dzīvojot, tas būtu vienkāršāk,» atzīst A. Dūmiņš.

Apmācības jāpadara intensīvākas
NBS Pretgaisa aizsardzības divizionam darbs ar zemessargiem arī bijis liels izaicinājums — šī bijusi pirmā šādas sadarbības reize, saka diviziona komandieris majors Juris Skudra. «Rezultāti nav slikti, tātad šāda veida apmācība ir jāturpina, varbūt kaut ko pamainot un uzlabojot. Būtībā karavīrs ir un paliek karavīrs — vai viņš ir zemessargs vai atrodas profesionālajā dienestā — jāapmāca jebkurā gadījumā.»

ZS RBS Lielvarde

Pēc viņa aplēsēm, 80% apmācāmo zemessargu apgūtās teorētiskās zināšanas bijušas labas. Lielākās grūtības sagādājusi si­- mulatora apgūšana un t.s. teorētiskā šaušana, izmantojot RBS-70 tehnoloģiskās iespējas. «Tagad mums ir skaidrs, ka šim pasākumam turpmāk ir nepieciešams veltīt vairāk laika. Nākamajos kursos tas noteikti tiks ņemts vērā, un vairāk laika veltīsim tieši šiem operatoru sagatavošanas aspektiem.»

Atskatoties uz aizvadīto apmācību kursu, J. Skudra teic, ka pagaidām ir grūti izdarīt vis­- aptverošus secinājumus, jo šis darba posms savā ziņā bijis kā pilotprojekts. «Tās ir divas diezgan grūti salīdzināmas lietas — profesionālā dienesta karavīrs no rīta līdz vakaram mācās, un viņa apmācība notiek ļoti intensīvi, savukārt zemessargs apmācībai velta savu brīvo laiku un reizi divās nedēļās atbrauc uz Lielvārdi un cenšas kaut ko iemācīties. Protams, tas notiek daudz lēnāk. Turklāt cilvēks divu nedēļu laikā šo to piemirst, un, uzsākot nākamo apmācību ciklu, nākas atsvaidzināt iepriekš apgūtās zināšanas — arī tam tiek tērēts papildu laiks. Pašlaik ir skaidrs, ka šīs apmācības ir jāpadara intensīvākas, lai tās uzlabotu un turpmāk gūtu labākus rezultātus,» saka J. Skudra. Perspektīvā lielāka vērība ir jāvelta arī potenciālo apmācāmo atlasei, vairāk jāpievēršas teorētiskajai šaušanai — lai to apgūtu un panāktu rezultātu, ir vajadzīgas iemaņas un garas darba stundas.

ZS RBS LielvardeJ. Skudra atzīst, ka arī viņa komandētajam divizionam varētu būt interese par RBS-70 sistēmas lietošanā apmācītajiem zemessargiem. «Nākotnē mums noteikti nāksies sadarboties ar zemessargiem, veidot kopīgu vienību, lai apgūtu ekipējumu, kas pašlaik ir mūsu rīcībā.»

Šajā gadā divizionā tiks īstenots pilnveidots RBS-70 operatoru pamatapmācības kurss, sertifikātu jau ieguvušo operatoru kvalifikācijas uzturēšanas kurss, kā arī Gaisa spēku novērotāju apmācības kurss. Sadarbību ar Latvijas Gaisa spēku aviācijas bāzi turpinās arī kolēģi no Lietuvas, kuri izmanto RBS-70, bet Lielvārdē praktizējas simulatoru lietošanā.

Zemessardzes 17. pretgaisa aizsardzības bataljons, kurš izvietots Mārupes novada «Ceros», savās rindās aicina Latvijas pilsoņus,
kuri vēlas apgūt pretgaisa aizsardzības iemaņas. «Mūsu specializācija ir pretgaisa aizsardzība. Mēs sargājam Latvijas zemi un debesis. Sargu nekad nav par daudz, tāpēc tieši Tevi mēs gaidām savā pulkā!» aicina bataljona zemessargi,
interesentus lūdzot zvanīt pa tālruni 67915370.