«Vilki» dzied jūras arāju dziesmas

Nācis klajā vīru kopas «Vilki» jaunais albums «Jūras vilki». Mēs visi pazīstam šos vīrus kā latviešu karavīru dziesmu dziedātājus un popularizētājus, bet jaunais veikums ir nedaudz neparastāks — šoreiz «Vilku» albums ir veltīts ne mazāk vīrišķīgai profesijai, proti, jūrasbraucējiem. Latvieši taču kopš laika gala ir bijuši ne tikai druvu kopēji, bet arī jūras arāji. Jau viduslaikos visas Baltijas jūras krastā dzīvojošās tautas esot baidījušās no kuršu jūras sirotājiem — tā vēsta senās hronikas. Jūras tuvums vienmēr vilinājis latviešu jaunekļus izzināt, kas īsti slēpjas aiz vietas, kur «jūra savienojas ar debesīm». Jūra vienmēr mūs ir barojusi, un vienmēr mums, latviešiem, bijuši savi jūras kapteiņi un jūras melnā darba darītāji.

«Mūs pazīst kā latviešu nacionālā lepnuma un latviskās pašapziņas popularizētājus, bet mēs domājam, ka arī mūsu jūrnieki šajā lietā var dot krietnu ieguldījumu,» saka vīru kopas «Vilki» dalībnieks Andris Balcers, viens no šī albuma iniciatoriem. «Pirms divdesmit gadiem man rokās nonāca kāda grāmata par latviešu jūrniecību, un es biju stipri pārsteigts par to, cik bagāta ir latviešu jūrniecības vēsture. Latvieši vienmēr būvējuši kuģus un ar šiem kuģiem gājuši tāltālās jūrās. Katram latvietim rados var atrast kādu strēlnieku, leģionāru vai nacionālo partizānu, tāpat mums katram ir arī kāda saistība ar jūrasbraucējiem. Mans tēvabrālis bija jūrnieks Latvijas tirdzniecības flotē, okupācijas laikā padomju vara viņu represēja, un viņa dusas vieta ir kādā no Sibīrijas lēģeriem. Viena no domām sākumā bija godināt mana onkuļa piemiņu, taču galvenā ideja bija nest Latvijas jūrnieku slaveno veikumu tautā. Lai varam lepoties, ka esam latvieši, dzīvojam šeit un mums ir tik slavena vēsture,» skaidro Andris Balcers.

Jaunajā albumā ietvertas 18 dziesmas no folkloras līdz ziņģēm — šis ir pirmais mūzikas albums, kurā iekļauts tik liels skaits latviešu jūrnieku dziesmu. «Mēs vācam latviešu karavīru dziesmas, un, iecerot šo albumu, bija bažas, ka latviešiem tik daudz jūrnieku dziesmu nemaz nav. Bet ir, pat ļoti daudz! Manās rokās reiz nonāca 1914. gadā izdotā grāmata, kurā bija apkopotas latviešu jūrnieku dziesmas ar notīm. Arī no šīs krievu cara laikā iznākušās grāmatas mūsu albumā iekļautas trīs dziesmas. Latviešu jūrnieku dziesmas ir vākusi arī folkloras kopa «Budēļi». Tās dalībnieki pierakstīja dažādas dziesmas no vecajiem lībiešu jūras kapteiņiem, intervēja bijušo Latvijas Kara flotes zemūdenes «Ronis» komandieri Hugo Legzdiņu, kurš arī bija vācis senās jūrnieku dziesmas. Tā nu izrādījās, ka jūrnieku dziesmu mums, latviešiem, ir vesels pulks. Mūsu albumā iekļauta pat viena latviešu jūrnieku kara dziesma,» stāsta Andris Balcers.

Albums «Jūras vilki» nav tapis profesionālā ierakstu studijā, bet gan Gaujas krastā, vīru kopas «Vilki» ilglaicīgā sadarbības part­nera, skaņu ierakstu meistara Tāļa Timrota lauku mājās «Lejzemnieki». Tieši vīru kopas «Vilki» dalībnieku ideja bija ierakstīt savu jauno albumu nevis profesionālā studijā, bet gan tādā vietā, kur visa atmosfēra un dabas tuvums piešķir šai mūzikai kādu īpašu noskaņu. «Zīmīgi ir tas, ka Tāļa māja ir Gaujas krastā, un tas uzreiz mums raisīja asociācijas ar jūrnieku dzīvi. Galu galā, ar Gauju jāsāk, tālāk jau var iet jūrā… Un tā mēs ierakstījām!» intervijā Latvijas Televīzijai stāsta vīru kopas «Vilki» dalībnieks Gundars Kalniņš.

Vīru kopas «Vilki» pirmsākumi meklējami 1980. gadā, kad Engurē tika izveidots leģendārā latviešu strēlnieku vadoņa pulk- veža Jukuma Vācieša vārdā nosauktais etno-grāfiskais ansamblis. Ansambļa puiši kopš sava kolektīva sākuma par repertuāra pamatu bija izvēlējušies izzināt, vākt un izpildīt latviešu karavīru dziesmas, par ko okupācijas gados saņēma ne mazumu pārmetumu no padomju drošības iestādēm. Pēc dažādām čekas provokācijām ansamblis pārtapa par folkloras kopu «Liepavots», bet pēc valsts neatkarības atjaunošanas 1992. gadā pārauga «Vilkos». Šobrīd vīru kopā «Vilki» dzied septiņi dalībnieki, kuriem tuva ir karavīru dzīvesziņa. «Vilki» ir daudzu starptautisku mūzikas festivālu dalībnieki, ierakstījuši un izdevuši arī vairākus dziesmu albumus.

Sagatavojis Juris Ciganovs.
Foto —  Normunds Mežiņš.