Viesojoties «Mazajā brīnumzemē»

Kopš pagājušā gada maija sākuma Cēsis vairs nav tikai vieta, kur tagadne
satiekas ar pagātni, jo pilsētu par savām mājām izvēlējies «Mazās brīnumzemes» centrs. Tur ikvienam ir dota iespēja apskatīt un arī iepazīt jaunāko tehnoloģiju sasniegumus. Kādi brīnumi tad notiek šajā centrā?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA«Mazā brīnumzeme» ir pirmā vieta Baltijas valstīs, kur iespējams apskatīt mini pasauli mērogā 1:87. Tiem, kam vārds «mode­- lisms» nav svešs, būs mazliet vieglāk iedomāties, kā izskatās dzelzceļa modelisma makets. Tā ir cilvēku rokām veidota neparasta, aizraujoša un izglītojoša mini pasaule, kurā visu darbina augstākā līmeņa tehnoloģijas. Pa ielām brauc automašīnas, veidojas sastrēgumi, garām aizrībina vilcieni, cilvēki steidzas ikdienas gaitās, strādā veikali, fabrikas, skolas, stacijas. Mazajā pasaulē ir pilsētas un lauki, pļavas un kalni, parki, ceļa zīmes, mājdzīvnieki un pat alas.

Pirms noskaidrojam daudzos jautājumus, kādi rodas katram, kas sper kāju šajā aizraujošajā centrā, ir jāsaprot daži pamatjēdzieni. Pirmkārt, kas ir dzelzceļa modelisms?
Dzelzceļa modelisma vēsture ir aizsākusies tālajā 1840. gadā. Kopš tā laika daudz ūdeņu aiztecējis un dzelzceļa modelisms ir kļuvis par ļoti sarežģītu un prasīgu nodarbi. Tas prasa kompleksas mehatronikas, elektronikas, programmēšanas un modeļu būves zināšanas un prasmes. Dzelzceļa modelismu dēvē arī par modelisma karali. Tas tāpēc, ka tiek rekonstruēti un atdzīvināti jebkuru dzīves jomu aspekti, savukārt ar programmēšanas un digitālo tehnoloģiju jaunākajām iespējām modeļi ir maksimāli pietuvināti reālajai dzīvei. Pastāv arī citi modelisma veidi — kuģu, lidaparātu, automašīnu un raķešu. Un ne visi tiek būvēti mērogā 1:87. Eksistē arī citi dzelzceļa modelisma mērogi: 1:43, 1:160, 1:220 utt. Mēdz teikt, ka labāk vienreiz redzēt nekā 100 reizes dzirdēt. Runājot par dzelzceļa modelismu, tas ir īpaši trāpīgi.

Lecam mašīnās, autobusos vai vilcienā, var braukt arī ar divriteni vai iet kājām, un dodamies «Mazo brīnumzemi»!
Tuvojoties «Mazās brīnumzemes» centra pašreizējai mājvietai Raunas ielā 7, pamanām bērnus, kas piespieduši degunus pie loga rūtīm. Citi aktīvi žestikulē un kaut ko pārspriež. Pieejot tuvāk, arī mēs ieraugām pirmos mazās pasaules vēstnešus — logos mirdz «Mazās brīnumzemes» mājiņu un laternu spožās gaismiņas, redzamas mašīnas, koki un ielas. Veram durvis un ejam iekšā. Mūs sagaida centra saimnieki Edmunds un Kristīna Sprūdži.

Saimnieki stāsta, ka šobrīd centrs darbojas jebkurā apmeklētājiem vēlamajā laikā pēc iepriekšējas pieteikšanās. Darba dienās to piepilda dažādu vecumu klašu ekskursantu grupas, nedēļas nogalēs un vakaros tiek piedāvāti mazās pasaules piedzīvojumu programmas laiki ģimenēm, individuālajiem apmeklētājiem, kā arī svinētas dzimšanas dienu ballītes un organizēti saliedēšanas pasākumi pieaugušajiem.

Zinoša jaunā paaudze — drošāka pasaule
Kristīna Sprūdža stāsta, ka centra eks­pozīcijas izveidē īpaši ir piestrādāts pie dažādu drošības situāciju modeļiem. Katram apmeklētājam tiek dota iespēja pārbaudīt savas ceļa zīmju un drošības zināšanas, trenēt riska situāciju atpazīšanu uz ceļa, dzelzceļa un mājās. Situāciju un rīcības modeļu izspēle mazajā pasaulē ļauj bērniem un arī pieaugušajiem apgūt būtiskas zināšanas viegli uztveramā un atmiņā paliekošā veidā. Modelisma tehnoloģijas ļauj atraktīvi ilustrēt un nostiprināt dzīves prasmju, pamatvērtību un zināšanu kompleksu. Šīs zināša­- nas kopš bērnības ikvienam tiek mācītas gan ģimenē, gan bērnudārzā un skolā. Diemžēl nereti rezultāts nav apmierinošs. Par to liecina melnā statistika uz ceļiem un dzelzceļa, lielais nelaimes gadījumu un pārgalvīgu rīcību skaits. To, ka daļai bērnu, jauniešu un arī pieaugušo ir visai aptuvenas zināšanas par nepieciešamo rīcību dzīvību un veselību apdraudošās situācijās, uzskatāmi parāda atbildes un jautājumi par drošību «Mazās brīnumzemes» ekskursiju laikā.

Brinum L1020084

Brinum L1020146

Brinum L1020240

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nav vērts sašust, ka jaunā paaudze nesadzird labi domātos vecāku un skolotāju padomus un laiž gar ausīm stāstīto. Saprotams, ka tehnoloģiju laikmetā daudz labprātāk bērni iesaistās vizuāli spilgtās un interaktīvās nodarbībās, kas piedāvā sasaisti ar jaunajām tehnoloģijām un rada klātesamības sajūtu konkrētos notikumos. Tieši tādu — atraktīvu un izglītojošu vidi piedāvā centrs, ļaujot piedzīvot inscenētus notikumus «Mazās brīnumzemes» iemītnieku sabiedrībā, kā arī attīstīt un nostiprināt prasmes un zināšanas kopā ar ģimeni, draugiem, klasesbiedriem vai kaimiņiem. «Mazās brīnumzemes» būtība un formāts ļauj katram apmeklētājam atraktīvā veidā iepazīt sevi, pasauli mums apkārt, paplašināt savu spēju robežas, papildināt zināšanas un iegūt jaunas prasmes.

Ko iespējams uzzināt, apgūt un apskatīt divu stundu piedzīvojumu programmā?
Piedzīvojumu programma divu stundu garumā ar gida stāstījumu un darbošanos tehniskajā darbnīcā ātri vien ir kļuvusi par iecienītu piedāvājumu skolēnu mācību eks­kursijām grupās karjeras un projektu nedēļās. Centrs ir gandarīts, ka skolotāji un vecāki novērtē gandrīz tūlītējos rezultātus — bērnos un jauniešos tiek vairota interese par tehnisko jaunradi un inženierzinātnēm, sāk veidoties izpratne par fizikas un dabas- zinātnes pamatprincipiem, nostiprinās zināšanas par drošību uz ceļa, dzelzceļa un mājās. Turklāt centrs ar grupām strādā ne tikai labā un dzīvīgā latviešu, bet arī krievu un angļu valodā. Pamatskolas vecāko klašu un vidusskolas skolēnu grupas aizvien biežāk brauc uz Cēsīm, lai papildinātu un trenētu svešvalodu prasmi. Divu stundu inten­- sīva komunikācija angļu valodā ir labs pārbaudījums skolēnu valodu prasmei un dod iespēju skolotājam reāli novērt katra audzēkņa valodas līmeni.

«Mazajā brīnumzemē» vienmēr spīd saule un skan smiekli, tiek apgūtas jaunas prasmes un dzimst radošas ieceres!
Pirmajā divu stundu programmas daļā apmeklētāji atraktīvā un iesaistošā veidā iepazīst, kā tiek veidota un kā darbojas aizraujošā mini pasaule mērogā 1:87, kā arī gūst ieskatu par modelisma pamatiem. Izpēta, kādas tehnoloģijas darbina «Mazās brīnumzemes» vilcienus, auto un fabrikas, kādas prasmes un cik liela pacietība jāiegulda, lai «iesētu» zāli, veidotu ceļus un būvētu mājas un to interjerus. Mazajā pasaulē ir spēkā tādas pašas ceļa zīmes un drošības noteikumi kā īstajā dzīvē. Jābūt gataviem sevi pārbaudīt!

Otrajā piedzīvojumu programmas daļā katrs apmeklētājs modeļu būves darbnīcā no dabiskiem birstošiem materiāliem izveido pats savu 3D pasaules gabaliņu. Kad būvēšanas darbi pabeigti, izveidotos maketus savieno kopā vienā lielā pasaules ekspozīcijā, pa kuru tiek palaists arī īsts vilcieniņš. Pirms došanās mājup katrs dalībnieks saņem savu izveidoto modeli. Paša izsapņotais un izveidotais pasaules gabaliņš var kalpot kā neparasta telpiska glezna vai jauna hobija aizsākums.

Kā radās doma veidot šādu izziņas, apmācību, fantāzijas un atpūtas vietu
Kristīna un Edmunds Sprūdži atzīst, ka pie pārliecības par nepieciešamību Latvijā izveidot dzelzceļa modelisma maketu nonākuši palēnām. Veikta situācijas izpēte, apskatītas Vācijā esošās ekspozīcijas. Tur aizraušanās ar dzelzceļa modelismu ir ļoti populāra, tā ka redzēti gan veiksmīgāki, gan ne tik veiksmīgi piemēri. Pirms vairāk nekā trīs gadiem Edmunds ar mobilo maketu piedalījās Latvijas Dzelzceļa muzeja rīkotajā izstādē, kur cilvēku interese par izveidoto tehnoloģiju mākslas darbu bijusi milzīga. Tas arī nostiprinājis pārliecību, ka jāveido šāds izziņas, radošuma un atpūtas centrs, kurā katrs apmeklētājs var ne tikai apskatīt cilvēka prāta un roku sasniegumus, bet arī pats iemēģināt roku 3D modeļu izveidē.

Ar modeļu būvi, programmēšanu, mehatroniku un robotiku saistītas nodarbes katru gadu kļūst aizvien populārākas visā pasaulē. Tās attīsta telpisko domāšanu, veicina radošu un izzinošu apmācības procesu, vienlaikus mudinot apgūt elektroni­- kas un mehānikas pamatus. Šobrīd centrs, lai raisītu interesi, ļauj katram iemēģināt roku. Taču no nākamā mācību gada sākuma interesenti varēs regulāri apmeklēt pulciņus, lai padziļinātu zināšanas par inženierzinātnēm un tehnisko jaunradi — elektroniku, mehatroniku, modeļu būvi un programmēšanu.

Brauciet arī jūs iepazīt pasauli no putna lidojuma perspektīvas, apgūt jaunākās tehnoloģijas un nostiprināt zināšanas par drošību!

Vairāk informācijas par centra darbību vietnē www.mazabrinumzeme.lv; kā arī
sociālajos tīklos Facebook un Twitter.