Vidzemes vienību virsseržanti diskutē par iespējām sadarboties

Novembra beigās Valmierā, Zemessardzes 22. kājnieku bataljona bāzē, notika Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes vienību virsseržantu un vecāko instruktoru seminārs. To organizēja brigādes virsseržants Dainis Ceirulis, un semināra mērķis bija savstarpēji iepazīties, kopīgi apzināt izaicinājumus un iespējamos risinājumus, dalīties pieredzē, saprast, kādu atbalstu vienības var sniegt cita citai, kā arī plānot brigādes instruktoru sastāva kvalifikācijas celšanu un profesionalitāti.

cof

Atklājot semināru, brigādes komandieris pulkvedis Mareks Ozoliņš uzsvēra bataljonu virsseržantu lomu instruktoru sastāva kā Zemessardzes mugurkaula nozīmi vienību un Nacionālo bruņoto spēku kopējo uzdevumu izpildē. Semināra dalībnieki brigādes komandierim izklāstīja problēmas un sniedza priekšlikumus zemessargu apmācības procesa organizēšanas un nodrošinājuma uzlabošanā.

Visas dienas garumā bataljonu virsseržanti un vecākie instruktori diskutēja par esošajiem izaicinājumiem ikdienas darbā un izskatīja iespējas uzlabot gan pašu instruktoru darbu, gan zemessargu apmācību procesu.

Virsseržants D. Ceirulis apliecināja, ka apkopotās problēmas prioritārā secībā virzīs to risināšanai. Tāpat viņš pauda, ka jau drīzumā apmeklēs vienības, jo seminārs devis iespēju uzzināt, kādas tēmas jāpārrunā katrā no brigādes vienībām — kādā tā ir instruktoru loma un tās stiprināšana, citā — apgādes jautājumi un dienesta organizācija, bet vēl kādā ­— jaunu zemessargu piesaiste un apmācība.

Virsleitnante Ieva Karlsberga,Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes
Civilmilitārās sadarbības nodaļas priekšniece.
Autores foto.