Velsas samita panākumi

Velsā, Lielbritānijā, 4. un 5. septembrī notika NATO samits, kurā pulcējās NATO dalībvalstu līderi, tostarp Latvijas amatpersonas.

4. septembrī NATO samita laikā septiņas valstis parakstīja nodomu protokolu par Lielbritānijas vadīto Apvienoto reaģēšanas spēku (Joint Expeditionary Force) izveidi. Tajā iesaistīsies arī Dānija, Igaunija, Nīderlande, Norvēģija, Lietuva un Latvija.

Informal dinner of Ministers of Defence

Parakstot nodomu protokolu, aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis uzsvēra, ka šī Lielbritānijas iniciatīva ir ieguldījums padziļinātai sabiedroto spēku sadarbībai un reaģēšanas spēju pilnveidošanai, nodrošinot kā ciešāku bruņoto spēku apmācību, tā pilnveidojot savstarpējo savietojamību. «Šis būs jauns uzdevums Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Zemessardzei, lai pilnveidotu vienību kaujas spējas un nodrošinātu to turpmāku attīstību. Nenoliedzami Apvienotie reaģēšanas spēki sniegs jaunas iespējas pilnveidot karavīru un zemessargu spējas reaģēt krīžu situācijās, piedalīties starptautiskajās militārajās mācībās un attīstīt praktisko partnerību,» norādīja aizsardzības ministrs.

Ministrs uzsvēra Apvienoto reaģēšanas spēku nozīmi, lai turpmāk saglabātu bruņoto spēku profesionalitāti un gatavību arī pēc Starptautisko drošības atbalsta spēku operācijas Afganistānā noslēguma. R. Vējonis tāpat augstu novērtēja Lielbritānijas vadošo lomu šīs iniciatīvas sagatavošanā, norādot, ka Apvienoto reaģēšanas spēku izveide ir loģisks turpinājums pozitīvai pieredzei, ko Latvija guvusi, veidojot kopīgu Eiropas Savienības Kaujas grupu.

Pēc nodomu protokola parakstīšanas notiks darbs pie saprašanās memoranda un citu iniciatīvas dokumentu izstrādes.

Apvienotie reaģēšanas spēki ir Lielbritānijas iniciatīva, tās mērķis ir tuvāko gadu laikā izveidot ātri reaģējošus, apmācītus un ekipētus spēkus, kuri spētu darboties dažādās operacionālās vidēs gan starptautiskajās operācijās, gan kolektīvās aizsardzības uzdevumos. Šā gada janvārī Lielbritānija uzaicināja arī Latviju iesaistīties šajā iniciatīvā.

4. septembrī aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis un NBS komandieris ģenerālleitnants Raimonds Graube, kā arī Valsts prezidents Andris Bērziņš un ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs apmeklēja mīnu kuģi «Viesturs», kas līdz 9. septembrim sadarbībā ar citu NATO dalībvalstu kuģiem nodrošināja alianses samita pasākumu drošību.

velsa-1

Pēc samita aktīvās daļas no 6. līdz 7. septembrim Kārdifas ostā tika organizēta kuģu atvērto durvju diena, kur ikvienam bija iespēja apmeklēt arī Latvijas mīnu meklētāju.

Noslēdzoties NATO Velsas samitam, aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis ir gandarīts par sabiedroto atbalstu un pieņemto lēmumu nozīmi turpmākai Baltijas valstu drošības stiprināšanai. Pēc ministra domām, samitā ir izdevies pieņemt būtiskus lēmumus par dalībvalstu aizsardzības palielināšanu un vēlreiz uzsvērt ASV nozīmi transatlantiskajā drošības stiprināšanā.

«NATO valstu un valdību vadītāju pieņemtajam lēmumam apstādināt aizsardzības budžetu kritumu un apņemties atgriezties pie 2% no IKP aizsardzības izdevumu mērķim pašreizējā drošības situācijā ir gan simboliska, gan būtiska praktiska nozīme. Ja šādi lēmumi netiktu pieņemti, alianse un tās dalībvalstis riskētu ar nozīmīgu militāru spēju zaudēšanu, nespēju aizsargāt savas intereses un kļūtu daudz ievainojamākas,» norādīja aizsardzības ministrs.

R. Vējonis arī atgādināja, ka šogad Latvijā esam spēruši nozīmīgus soļus, lai nostiprinātu mūsu apņemšanos pildīt nosacījumus par atbilstošu finansējumu, pieņemot Valsts aizsardzības finansēšanas likumu. «Tagad ir svarīgi nodrošināt, ka šie solījumi tiek īstenoti un bruņotie spēki var uzsākt nepieciešamo spēju stiprināšanu.»

Ministrs akcentēja, ka šobrīd viens no būtiskākajiem uzdevumiem ir vēl vairāk nostiprināt Latvijas sadarbību ar mūsu stratēģisko partneri ASV, kā arī panākt, ka ASV saglabā savu klātbūtni gan Baltijā, gan Eiropā kopumā. NATO valstu apstiprinātā apņemšanās palielināt aizsardzības izdevumus un pieņemtā transatlantiskā deklarācija ir nozīmīgs solis ASV un Eiropas stratēģiskās partnerības nostiprināšanā.

Vērtējot samitā pieņemtos lēmums,
R. Vējonis ir gandarīts par sabiedroto izpratni un vēlmi turpmāk stiprināt Baltijas reģiona drošību, palielinot alianses karavīru un mūsu bruņoto spēku atbalsta sistēmu, kā arī nodrošinot sabiedroto spēku uzņemšanai atbilstošu infrastruktūru. Samita sagatavošanā tika ieguldīts nopietns darbs, un tajā pieņemti Latvijas interesēm pozitīvi lēmumi, taču Velsas samits nav šī procesa beigas, bet tikai sākums samita lēmumu praktiskai īstenošanai.

Informāciju apkopojusi Ieva Plēsuma.
Foto — no kuģa M05 arhīva un www.nato.int.