SUV Jaunsardzes nometne

Olga Fjodorova,
kapteiņleitnante.

Foto no SUV arhīva.

Šogad Nacionālo bruņoto spēku Speciālo uzdevumu vienības (SUV) Jaunsardzes nometni 2. jūlijā atklāja Jaunsardzes un informācijas centra (JIC) Jaunsardzes departamenta 4. novada nodaļas vadītājs Andis Ābelīts. 

SUV Jaunsardzes nometnē jaunsargi guva nelielu ieskatu par dienestu Speciālo uzdevumu vienībā. Viņus sagaidīja interesants un piesātināts nodarbību grafiks, kas ietvēra teorētiskās zināšanas, kuras tika izmantotas praksē. Intensīvs apmācību ritms un ierobežots miegs katram jaunsargam ļāva iepazīt savas morālās un fiziskās izturības robežas. Jaunsargi piedzīvoja mirkļus, kad grūtībās virsroku guva vēlme nespert soli atpakaļ, bet izturēt visus SUV nometnes pārbaudījumus. Patriotismu nevar nopirkt, tā ir katra cilvēka individuālā pārliecība, un tieši tas palīdzēja koncentrēties uz mērķi un neaizmirst, cik daudz darba tā sasniegšanā jau ir ieguldīts. Liels atbalsts bija arī pozitīvā instruktoru attieksme un komandas gars. Nometnē bija arī tādi pārbaudījumi, kuri nav pa spēkam vienatnē, šos uzdevumus izpildīt varēja, tikai apvienojot spēkus.

Pēc nometnes noslēguma vairāki jaunieši atzina, ka vēlas saistīt savu turpmāko dzīves ceļu ar dienestu armijā un Speciālo uzdevumu vienībā. Jaunsargi arī šajā nometnē pierādīja, ka spēj pārvarēt grūtības un ir gatavi pilnveidoties, attīstīties un augt Latvijai.

Lai piedalītos SUV Jaunsardzes nometnē, pamatprasība ir nokārtot SUV fiziskos pārbaudījumus.