«Sudraba bulta» — no nacionālām uz starptautiskā līmenī atzītām mili tārajām mācībām

No 29. septembra līdz 6. oktobrim Ādažu poligonā un tā apkārtnē norisinājās starptautiskās militārās mācības «Sudraba bulta 2014». Vēl tikai pirms gada Sauszemes spēku kājnieku brigādes komandieris pulkvedis Mārtiņš Liberts pauda gandarījumu par brigādes un Zemessardzes profesionālo sadarbību nacionālā līmeņa mācībās «Sudraba bulta 2013». Tomēr šogad, ņemot vērā sarežģīto ģeopolitisko situāciju, sabiedroto un partnervalstu interese iesaistīties un pilnveidot bruņoto spēku savstarpējo sadarbību konvencionālajā karadarbībā bija liela, un no ilggadējām nacionāla līmeņa Sauszemes spēku kājnieku brigādes un Zemessardzes mācībām tās šogad izauga par starptautiski atzītām, un tajās piedalījās vairāk nekā 2100 karavīru no Latvijas, ASV, Grieķijas, Igaunijas, Lielbritānijas un Norvēģijas. Mācību nozīmīgumu uzskatāmi
apliecināja arī ievērojamā dalībvalstu tehnikas iesaiste — ASV bruņotie spēki mācībās nodrošināja iespaidīgu gaisa atbalstu ar helikopteriem — «Apache», «BlackHawk» un «Chinook». Turklāt mācībās piedalījās arī Norvēģijas Telemarkas bataljona 3. mehanizētās kājnieku rotas karavīri, ar tās bruņojumā esošajām kājnieku kaujas mašīnām CV90 un Igaunijas Aizsardzības spēku vienības ar bruņumašīnām SISU

„Sudraba Bulta 2014”

Latvija šā gada vērienīgākajās starptautiskajās militārajās mācībās Baltijas reģionā bija ne tikai to uzņemošā, bet arī vadošā valsts. Tāpēc atbildība un izaicinājums, lai nodrošinātu mācību norisi tikpat precīzu kā Šveices pulksteņa mehānisma darbību, bija divtik liela. Jau tradicionāli arī šogad mācībās «Sudraba bulta 2014» dalībvalstis pilnveidoja iemaņas klasiskajā — konvencionālajā — karadarbībā.

Mācību aktīvā fāze sākās ar uzbrukumu Ādažu lidlaukam un tā atgūšanu draudzīgo spēku kontrolē.
Mācību aktīvā fāze sākās ar uzbrukumu Ādažu lidlaukam un tā atgūšanu draudzīgo spēku kontrolē.

„Sudraba Bulta 2014”

 

 

«Mācību plānošanas process tika aizsākts jau pagājušā gada rudenī, uzreiz pēc iepriekšējo mācību noslēguma. Tomēr paš­reizējā ģeopolitiskā situācija viesa vērā ņemamas korekcijas mācību plānošanā un to norisē. Vēlmi piedalīties mācībās, lai apliecinātu savu vienotību ar Latvijas tautu un demonstrētu apņemšanos veikt noteiktas militārās aktivitātes Baltijas reģiona drošības palielināšanai, izteica vairākas valstis. Šis ir iemesls, kāpēc mācībās «Sudraba bulta 2014» piedalījās ne tikai Latvijas kara­vīri, bet arī bija integrēts bataljons no Lielbritānijas, divas rotas no ASV, kā arī rota no Igaunijas un Norvēģijas,» uzsvēra pulkvedis M. Liberts.

„Sudraba Bulta 2014” „Sudraba Bulta 2014”

Viņš norāda, ka strauji pieaugusi mācību sarežģītība, jo tajās realizēti plāni un manevri, ko Apvienoto spēku pavēlniecības Brunsumā vadīto korpusa līmeņa mācību «Steadfast Jazz» laikā Ādažu bāzē izstrādāja komandvadības mācību štābs. «Šos plānus izspēlēja Dānijas divīzijas štāba mācībās «Yellow Knight», un šīs mācības bija unikāla iespēja, kad viena un tā paša scenārija izspēle tiek trenēta dažāda līmeņa komand­vadībā, kā arī praktiski īstenota daudz­­- nacionālā vidē bataljona lauka taktiskajā vingrinājumā. Papildu izaicinājums kājnieku brigādes štābam bija integrēt visu ienākošo dalībvalstu bruņoto spēku vienību mācību mērķus kopējā scenārijā.»

„Sudraba Bulta 2014”

Uz mācībām bija ieradušies 350 britu karavīri no Lankasteras hercoga bataljona, un tas ir lielākais skaits Lielbritānijas karavīru, kas līdz šim iesaistījušies starptautiskajās mācībās Latvijā. Britu karavīri mācībās veica uzdevumus starptautisko bataljonu sastāvā. Viena britu rota bija integrēta brigādes bataljonā, savukārt viena brigādes rota — britu bataljona sastāvā. Lankasteras hercoga vārdā nosauktā pulka 2. bataljona komandieris pulkvedis Heimišs Kormaks stāstīja, ka Latvijā ieradies pirmo reizi, un uzsvēra, ka uzņemšana bijusi ļoti laba. «Kopš Lielbritānija izlēma piedalīties mācībās «Sudraba bulta 2014», mēs esam iesaistījušies arī mācību plānošanā, un es varu teikt, ir ieguldīts ļoti daudz darba, lai īstenotu šīs vērienīgās starptautiskās mācības, kurās pirmo reizi piedalījās tik liels skaits britu karavīru,» norādīja pulkvedis H. Kormaks.

„Sudraba Bulta 2014”

«Tā kā Norvēģijas karavīri jau bija ieradušies Latvijā, bija loģiski piedalīties mācībās «Sudraba bulta», kurās mēs mācību scenārija ietvaros varējām uzlabot sadarbību tieši kolektīvās aizsardzības jomā,» uzsvēra majors Oto Lēvlanns, Norvēģijas augstākais nacionālais pārstāvis Latvijā. «Mācību laikā Telemarkas bataljons kopā ar Igaunijas Aizsardzības spēku karavīriem un ASV 173. kājnieku brigādes karavīriem iejutās pretinieku lomā Latvijas bruņoto spēku un Lielbritānijas bruņoto spēku bataljoniem. Mēs veicām uzbrukuma, pēc tam arī aizstāvēšanas operācijas.»

«Esmu gandarīts, ka Latvija spēj nodrošināt ne tikai tik lielu mācību uzņemšanu, bet arī organizēšanu un vadīšanu. Šīs mācības ir izaugušas no nacionāla līmeņa par starptautiskām mācībām, kurās mūsu sabiedrotie pierāda savu iesaisti reģionālās drošības stiprināšanā, kā tika nolemts NATO Velsa samitā šā gada septembrī,» mācību atklāšanas runā sacīja aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis. «Mācības ir viens no labākajiem veidiem, kā pierādīt pasaulei, ka mums ir kopīgas vērtības un mēs esam gatavi tās aizstāvēt.»

«Svarīgākais šajās mācībās ir iespēja uzlabot sadarbību, gatavība kopā strādāt, profesionālas, vienotas komandas izveide. Ārzemju karavīriem novēlu ne tikai veiksmīgas mācības un uzlabot savietojamību, bet arī iepazīt Rīgu, jo tā ir iespēja uzlabot sapratni un veicināt savstarpēju uzticību,» norādīja NBS komandieris ģenerālleitnants Raimonds Graube.

„Sudraba Bulta 2014” Mācību «Sudraba bulta» aktīvā fāze sākās 3. oktobra rītā ar uzbrukumu Ādažu lidlaukam un tā atgūšanu draudzīgo spēku kontrolē. Pretinieks, ko spēlēja ASV 173. kājnieku brigādes karavīru rota, kas pašlaik izvietota Igaunijā, ieņēma Ādažu lidlauku, desantējoties no ASV helikopteriem «Black Hawk». Lidlauku aizsargāja Sauszemes spēku kājnieku brigādes 2. kājnieku bataljona karavīri, kas pārspēka dēļ bija spiesti atkāpties un aicināt palīgā NATO spēkus, kurus šajās mācībās pārstāvēja ASV 173. kājnieku brigādes karavīru rota, kas jau kopš aprīļa trenējas Ādažos. Gan pretinieki, gan draudzīgie spēki tika nogādāti Ādažu lidlaukā ar «Black Hawk» helikopteriem. «Šajā kaujas uzdevumā tika atspoguļots, kā nosacītais pretinieks ir ieņēmis kritisko infrastruktūru — Ādažu lidlauku — uzņemošās valsts aizmugurē, spēles ietvaros tas ir lidlauks, kas būtu paredzēts NATO ienākošo spēku uzņemšanas vajadzībām. Tā kā pretinieks ir ieņēmis lidlauku, uzņemošā valsts ir vērsusies ar lūgumu pie NATO spēkiem, kas arī jau ir izvietoti šajā valstī, nodrošināt lidlauka pārņemšanu atpakaļ draudzīgo spēku rokās, lai varētu izmantot šo lidlauku draudzīgo spēku ienākšanai,» uzsvēra pulkvežleitnants Kaspars Pudāns, mācību direktors.

Mācības novērot bija ieradies arī Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks. «Ādažu iedzīvotāji jau ir pieraduši, ka poligonā notiek plašas mācības, lido militārie lidaparāti un notiek šaušanas vingrinājumi. Protams, ir iedzīvotāji, kuri to vērtē pozitīvi, un iedzīvotāji, kuri nav ar troksni apmierināti. Šodien mēs redzējām, kā mācības notiek pašvaldības teritorijā, kas ir vēl satrau­- cošāka pieredze mūsu iedzīvotājiem, bet mēs dzīvojam tādā laikā, kad Ukrainas krīze ir mainījusi drošības situāciju, un es varu teikt, ka ir daudz labāk, ka tā šobrīd ir tikai spēle, nevis īstenība,» uzsvēra M. Sprindžuks. «Šādas mācības nenotiek katru dienu, un mēs ar to norisi pašvaldības teritorijā varam sadzīvot. Tas tikai kārtējo reizi pierāda, ka dzīvojam nemierīgā laikā, bet mums ir sabiedrotie, kurus tagad redzēsim daudz biežāk, arī ārpus poligona.»

Ādažu lidlaukā pulkvedis M. Liberts pasniedza atzinības rakstu Ādažu lidlauka direktoram Anatolijam Perekrjostovam. «Sauszemes spēku kājnieku brigādei un mācību dalībniekiem ir ļoti svarīgi sadarboties ar vietējo pašvaldību un Ādažu iedzīvotājiem, trenēties ne tikai poligonā, bet arī ārpus tā. Paldies par iespēju veikt Ādažu lidlauka teritorijā šo lauka taktisko vingrinājumu, jūsu atbalsts mums ir ļoti nozīmīgs,» teica pulkvedis M. Liberts.

A. Perekrjostovs uzsvēra, ka labprāt uzņem karavīrus Ādažu lidlaukā un šī sadarbība nekādas problēmas nesagādā. «Šis ir viens no retajiem Latvijas privātajiem lidlaukiem, kas regulāri sadarbojas ar bruņotajiem spēkiem, te ir nosēdušies arī helikopteri meklēšanas un glābšanas operāciju laikā, te var nolaisties lidaparāti, jo ir piemērots segums. Mēs esam gandarīti, ka varam palīdzēt, jo valsts drošība mums ir ļoti svarīga,» sacīja A. Perekrjostovs.

3. oktobra vēlā pēcpusdienā notika izvirzīšanās uz aizsardzības pozīcijām — Sauszemes spēku kājnieku brigādes karavīriem un Lielbritānijas karavīriem pievienojās Zemessardzes 1. novada karavīri un zemessargi, kopā izveidojot trīs bataljonus, kas pārstāv draudzīgos spēkus.

Pirmās kaujas, kurās bija iesaistīta zemessargu rota, sākās jau 3. oktobra pēcpusdienā pozīcijās pie upes. Kamēr zemessargu rota veica aizkavēšanas operāciju, Zemessardzes bataljons ieņēma ātrās aizsardzības pozīcijas. 4. oktobra rītā tas stājās pretī Igaunijas skautu bataljonam, kurā bija integrēta arī Norvēģijas rota. Pretinieka spēki bija bruņoti ar CV-90 bruņumašīnām un SISU bruņumašīnām.

4. oktobra pēcpusdienā draudzīgie spēki pārgāja pretuzbrukumā, izmantojot tuvā gaisa atbalstu, ko nodrošināja Šauļos bāzētie F-16 iznīcinātāji, kurus izsauca Kaujas atbalsta bataljona gaisa atbalsta kontrolieri.

Militārās policijas karavīri mācību laikā  pilnveidoja iemaņas pūļa kontrolē.
Militārās policijas karavīri mācību laikā pilnveidoja iemaņas pūļa kontrolē.

Kamēr daudziem Latvijas iedzīvotājiem nakts no 4. uz 5. oktobri pagāja vēlēšanu rezultātu gaidās, Ādažu poligonā notika vērienīgākā nakts operācija, kas jebkad norisi­- nājusies Ādažu poligonā. Karavīriem, kuri piedalījās mācību aktīvajā fāzē, bija iespēja nodot balsi glabāšanā jau pāris dienas pirms 4. oktobra. Pirms mācību sākuma pulkvedis M. Liberts norādīja: «Plānojam, ka vēlēšanās varēs piedalīties ikviens Latvijas karavīrs un zemessargs, kurš piedalās mācībās. Karavīri savu izvēli būs izdarījuši vēl pirms ieroča pielādēšanas.»

Savukārt 5. oktobrī, mācību mediju un viesu dienā, klātesošajiem bija iespēja vērot kauju, kurā uzbrukumā bija iesaistītas Latvijas un Lielbritānijas integrētās starptautiskās vienības, aizstāvējās Norvēģijas un Igaunijas integrētie spēki, bet desanta operāciju veica ASV karavīri. Latvijas spēkiem palīdzību sniedza tuvā gaisa atbalsts — helikopteri «Black Hawk» un lidmašīnas CF-188. ASV desanta vienību uz kaujas lauku nogādāja «Chinook» helikopteri.

Mācību noslēguma ceremonijā pulkvedis M. Liberts sacīja, ka visi mācību dalībnieki bija labi motivēti — gan profesionāļi, gan ārvalstu karavīri, gan zemessargi: «Spēku integrācija ir iespējama, ja strādā kopā.» Šīs bija lielākās starptautiskās lauka mācības, ko līdz šim organizējusi un vadījusi Latvijas Sauszemes spēku kājnieku brigāde. Šajās mācībās īpaši tika izvēlēts scenārijs, kurā vieglie kājnieki — Lielbritānijas karavīri — kopā ar Latvijas karavīriem un zemessargiem stājas pretī mehanizētām vienībām — Igaunijas Skautu bataljonam ar SISU bruņutransportieriem un Norvēģijas Telemarkas bataljonam ar CV-90 bruņutransportieriem. «Mēs mācāmies stāties pretī daudz lielākam pārspēkam, un esmu pārliecināts, ka, kopīgi trenējoties, mēs to varam izdarīt. Gūstot uzvaru viegli, mēs neko neiemācāmies — mēs mācāmies no grūtībām. Mācību intensitāte bija liela — pirmo reizi tik liela uguns jaudas un dzīvā spēka integrācija mācībās, kuras viennozīmīgi bija vienas no lielākajām starptautiskajām mācībām Baltijas reģionā šogad. Norisinājās arī vērienīgas gaisa desantēšanās operācijas un operācijas ar helikopteru atbalstu. Mācību laikā netika lietota kaujas munīcija, tomēr ar ASV bruņoto spēku atbalstu šīs mācības bija tehniski nodrošinātas, lai simulētu īsto kaujas darbību. Tāpēc bija iespēja izspēlēt gan karavīru ievainošanu, gan karavīru un tehnikas vienību iznīcināšanu, dodot katram karavīram to reālo izjūtu, kā tas būtu dzīvē.»

Sagatavojusi kapteine Sandra Brāle,
Speciālo uzdevumu vienība.
Foto — Gatis Dieziņš.