Štāba bataljons – atskatoties uz atjaunotnes gadsimta ceturksni

Juris Ciganovs,
Dr. hist., LKM direktora vietnieks pētniecības darbā.

Foto — Gatis Dieziņš.

Nacionālajos bruņotajos spēkos ir vienība, kura pēc dažiem gadiem svinēs savas dibināšanas 100. gadadienu. Tas ir mūsu NBS Štāba bataljons. Lai arī no gana garās Štāba bataljona vēstures vairāk nekā pieci gadu desmiti tika
izslēgti padomju okupācijas laikā, tomēr arī atlikušais vienības vēsturiskais mūžs jau tagad ir itin iespaidīgs. Šajā ziemā Štāba bataljons svinēja vēl vienu nozīmīgu jubileju — vienība atskatījās uz savas atjaunošanas 25 gadiem. Šoreiz uz sarunu ne tik daudz par vēsturi, bet vairāk par mūsdienām esam aicinājuši Štāba bataljona komandieri
pulkvežleitnantu Egilu Kupču.

— Štāba bataljons ir viena no sabiedrībā zināmākajām NBS vienībām, jo bataljonā dienošie puiši ir redzami godasardzē pie Brīvības pieminekļa, Rīgas pils, dažādos valstij un bruņotajiem spēkiem nozīmīgos ceremoniālos pasākumos, taču par dienestu Štāba bataljonā un pašu bataljonu cilvēkiem nemaz tik skaidrs priekšstats nav. Kāds ir izveidojies Štāba bataljons šajos 25 gados — gana nozīmīgā laika posmā vienības vēsturē?
— Jā, šī gada 1. februārī Štāba bataljons svinēja savas atjaunošanas 25. gadadienu. Bataljons par savas dibināšanas datumu uzskata 1919. gada 10. decembri, kad dibināta Latvijas armijas Virspavēlnieka štāba rota, ko vēlāk pārdēvēja par Štāba rotu un 1936. gadā par Štāba bataljonu. Mēs ļoti lepojamies ar šādu senu vēsturi, jo esam vienīgā mūsdienās atjaunotā vēsturiskās Latvijas armijas karaspēka vienība un 2019. gadā svinēsim Štāba bataljona dibināšanas 100. gadadienu. Vienību likvidēja kopā ar Latvijas valsti un tās armiju pēc padomju okupācijas 1940. gadā. Jau drīz pēc neatkarības atjaunošanas 1992. gada 31. janvārī toreizējais aizsardzības ministrs Tālavs Jundzis izdeva pavēli par Štāba bataljona atjaunošanu Aizsardzības spēku sastāvā. Vēlāk Aizsardzības spēkus pārdēvēja par Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, taču Štāba bataljona būtība nemainījās.

Par mūsu uzdevumiem. Bataljona miera laika pamatuzdevums ir palicis nemainīgs kopš pirmskara laikiem — tā ir ceremoniālo funkciju nodrošināšana, godasardzes dažādos valstiski svarīgos pasākumos, godasardzes pie Brīvības pieminekļa un Valsts prezidenta mītnes. To visu nodrošina bataljona vēsturiskais kodols — Godasardzes rota. Tā ir mūsu vienības skaistā, parādes puse, un līdz ar to Štāba bataljona karavīri ar savu stāju, formas tērpu un tradīcijām ir mūsu Nacionālo bruņoto spēku reprezentatīvā seja. Lai arī sabiedrība pārsvarā redz tieši šos mūsu bataljona Godasardzes rotas karavīrus, tomēr jāsaka, ka mūsu personālsastāva būtība ir cita, proti, būt par savas Dzimtenes aizstāvi, kam arī mūsu karavīri tiek gatavoti.

— Tātad var teikt, ka visas ar dažādām ceremonijām saistītās jūsu karavīru darbības ir tikai viena no Štāba bataljona funkcijām?
— Jā, tieši tā! Uz Godasardzes rotu karavīri atnāk galvenokārt no Alūksnes Kājnieku skolas. Godasardzes rotā viņi norū­- dās tieši kā karavīri. Godasardzes dienestam pamatā ir smags un sūrs darbs. Parasti lielākā daļa karavīru Godasardzes rotā dien trīs gadus, pēc tam rotē uz citām mūsu bruņoto spēku vienībām, maina specializāciju vai arī paliek dienēt Štāba bataljonā citās jomās. Protams, ir izņēmumi, kad karavīrs godasardzē dien krietni ilgāk. Nenoniecinot pārējos, par tādiem es teiktu, ka tie ir vīri no dzelzs. Būtībā godasardzes rotā karavīram, tā teikt, jāraujas divās frontēs, proti, jātrenējas tieši specifisko ceremoniālo funkciju veikšanai, un, protams, svarīga ir arī vispārējā militārā apmācība, jo vispirms viņi caur un cauri ir karavīri. Goda sargi ir pielīdzināmi vieglajiem kājniekiem.

— Kādas vēl funkcijas ietilpst Štāba bataljona uzdevumos?
— Svarīgas bataljona apakšvienības ir NBS orķestris ar Sauszemes spēku grupu, kā arī Jūras spēku grupa jeb NBS bigbends. Orķestris ar savu sniegumu reprezentē valsti un bruņotos spēkus kā Latvijā, tā ārpus tās. Orķestra solistiem savi uzdevumi jāpilda visos laika apstākļos, jāspēlē un jāsoļo vienlaikus, un tas nemaz nav tik viegli, kā varbūt no malas izskatās. Orķestri es nosauktu par sava veida politiski patriotisko instrumentu, jo viņi reprezentē valsti, Nacionālos bruņotos spēkus, bieži darot to vietās, kur valsts klāt­esamība būtu jāuzsver vairāk. Kā ļoti pozitīvu piemēru es minētu 2014. gada rudens un 2016. gada pavasara Lat­gales tūres koncertus. Laikam tā ir sanācis, ka Latgale bijusi tāda kā aizmirsta, un NBS orķestris tālos ciemos un miestiņos atgādināja, ka, lūk, mēs esam mūsu valsts bruņotie spēki un šeit ir Latvijas valsts. Cilvēki mūsu karavīrus uzņēma ļoti atsaucīgi un ar lielu mīlestību. Orķestra solisti par savu sniegumu koncertos saņem pelnītus aplausus. Citām bataljona apakšvienībām tā nav paveicies (tā tāda draudzīga ironija).

— Bet Štāba bataljonam ir ne tikai ceremoniāli uzdevumi?
— Viena struktūra, kas «jaunajos laikos» ir nākusi klāt, jo vēsturiskajā Štāba bataljonā tādas funkcijas nebija, ir Sakaru un informācijas sistēmu atbalsta centrs jeb SAC. Šāds centrs mūsu bataljona struktūrā ir kopš 2010. gada, un tur savus uzdevumus pilda NBS sakarnieku elite. Centra uzdevums ir nodrošināt NBS Apvienotā štāba sakarus ar bruņoto spēku vienībām. Centrs uztur svarīgas NBS sakaru sistēmas, tātad gādā, lai Apvienotais štābs varētu vadīt NBS vienības, tāpat nodrošina drošus sakarus ar NATO Aizsardzības ministrijai, NBS un vēl atsevišķām institūcijām. Centrā dien augstas raudzes speciālisti, un viņu sniegums NBS komandvadības sistēmas darbības nodrošināšanai ir ārkārtīgi nozīmīgs.

SAC gan nav vienīgie sakarnieki mūsu bataljonā. NBS Sakaru centrā, kas neatrodas bataljona teritorijā, savus uzdevumus pilda Radiosakaru un Radioreleju rotu karavīri. Viņu atbildībā ir kaujas sakari, tātad, ja krīzes situācijā kaut kas notiek ar «civilajiem» sakariem, ir jāveido alternatīvas sakaru līnijas un jānodrošina Apvienotā štāba komandvadības spēja. Tas pats attiecas uz situācijām, kas sais­tītas ar dažādām dabas katastrofām, — bijuši gadījumi, kad Štāba bataljona karavīri, ne tikai sakarnieki, ar savām specifiskajām zināšanām un prasmēm dodas palīgā civilajām struktūrām dabas postījumu likvidēšanā, piemēram, 2005. gada lielajā vētrā.

Svarīgas funkcijas pilda Štāba apgādes rota jeb ŠAR, nodrošinot visa veida loģistiku gan Apvienotajam štābam, gan arī tieši Štāba bataljonam, — autotransporta parka uzturēšanu, apgādi ar ekipējuma priekšmetiem, dažādiem karamateriāliem, mums ir arī sava izlūku nodaļa. ŠAR sastāvā ietilpst Sakaru vads, kas rūpējas par sakaru nodrošināšanu un funkcionēšanu bataljona līmenī. ŠAR Sakaru vadā karavīri izaug un iegūst pieredzi, līdz sasniedz tādu kompetenci, ka var dienēt SAC. Svarīgs apgādes elements ir mūsu bataljona ēdnīca, kas dienā apkalpo caurmērā 200 un vairāk cilvēku — gan bataljona personālsastāvu, gan Apvienotā štāba karavīrus un darbiniekus, gan arī karavīrus no citām NBS vienībām. Štāba bataljona ēdnīca būtībā ir tuvākās apkārtnes vienību «vēders», jo pabaro simtiem karavīru.

Ir mums bataljonā arī savs Medicīnas vads, kas rūpējas par to, lai mūsu karavīri būtu sveiki un veseli. Pirms atsevišķiem norīkojumiem tiek veikta regulāra karavīru veselības pārbaude. Ja ir kāda neatbilstība, karavīrs nevar saņemt norīkojumu.

Kā jau katrā vienībā, arī bataljonam ir savs štābs ar štābam piekrītošiem standarta uzdevumiem. Bataljona karavīri kā instruktori regulāri piedalās citu karavīru apmācībā Instruktoru un Kājnieku skolā. Bataljona karavīri dodas arī starptautiskajās misijās. Nesen mūsu bataljona karavīri vienlaikus piedalījās operācijās Mali, Irākā un Afganistānā. Došanās misijās ir svarīga militārās un dzīves pieredzes gūšana, neraugoties uz to, ka nereti tas apgrūtina pamatuzdevumu sekmīgu izpildi, jo aizbraukušos karavīrus uz laiku kādam ir jāaizstāj.

— Vai varam runāt arī par nākotnes perspektīvām vienībai, kura sasniegusi gandrīz simts gadu pastāvēšanas slieksni?
— Runājot par nākotnes attīstības perspektīvām, jāuzsver, ka ceremoniālā funkcija mūsu bataljonam ir un arī paliks, jo tradīcijas un ceremonijas bruņotajos spēkos tiks turpinātas. Karavīri mainīsies, tas ir dabisks process, ceremonijas paliks. Arī orķestris savas funkcijas pildīs tāpat, karavīri orķestrī tik bieži nemainās. Par sakaru funkciju — šī maz redzamā, bet ārkārtīgi svarīgā militārā funkcija paliks, un mēs turpināsim investēt speciālistu sagatavošanā un tālākā izaugsmē.

Esam pārliecināti, ka nākotnē bataljona pamatdislokācijas teritorija Krustabaznīcas ielā būs sakopta — pašiem bataljona karavīriem būs prieks un viesiem tāpat, karavīri būs atbilstoši ekipēti, būs uzlaboti apstākļi un nodrošinājums kaujas gatavības uzturēšanai, būs atjaunots autotransporta parks, būs izveidota karavīriem nepieciešamā infrastruktūra.

Tāds, lūk, ir un būs Štāba bataljons — ļoti skaista un savos uzdevumos ļoti daudzveidīga vienība — viena no spožām zvaigznēm līdzās citām NBS vienībām.