Soli tuvāk dienestam Speciālo uzdevumu vienībā!

Sandra Brāle,
kapteine, Speciālo uzdevumu vienība.

Foto — Gatis Dieziņš.

Arī šovasar Speciālo uzdevumu vienībā (SUV) norisinājās SUV Jaunsardzes
nometne jauniešiem no visas Latvijas, kuri pārbaudījumos bija uzrādījuši izcilu fizisko sagatavotību, morālo noturību un izteikuši vēlmi savu nākotni saistīt ar dienestu SUV. Nometnes galvenais mērķis bija stiprināt SUV sadarbību ar Jaunsardzi, kā arī sniegt jaunsargiem ieskatu par SUV dienesta specifiku.

gm1r8366

Piecu dienu laikā jaunsargi varēja pārbaudīt savas individuālās iemaņas un spējas paaugstināta stresa apstākļos darboties kā vienota komanda. Jaunieši profesionālu un pieredzējušu SUV un Jaunsardzes instruktoru vadībā veica uzdevumus, kas plašākai sabiedrībai saistās ar fobijām un kuru izpildei nepieciešamas īpašas zināšanas un pieredze. Īpaši pozitīvas atziņas un jaunas atklāsmes jaunsargi un SUV karavīri guva no pirmā SUV komandiera Jāņa Kušķa, rezerves komandkapteiņa, stāstījuma par senlatviešu karavīru.

Grupas saliedētības vingrinājumā, kurā vienlaikus bija jāveic vairāki uzdevumi, tika pārbaudīta jaunsargu spēja uzņemties vadību, pieņemt lēmumus un deleģēt uzdevumus.
Grupas saliedētības vingrinājumā, kurā vienlaikus bija jāveic vairāki uzdevumi, tika pārbaudīta jaunsargu spēja uzņemties vadību, pieņemt lēmumus un deleģēt uzdevumus.

Kā atzīst jaunsargi, viens no lielākajiem izaicinājumiem bija purva šķērsošana un pārvietošanās naktī pa slēgtām šaurām telpām. Jaunieši ar interesi ieklausījās arī SUV virsnieka stāstītajā par karavīra dienestu, pildot dienesta pienākumus starptautiskajās operācijās. Vertikālo šķēršļu pārvarēšanas pamatiemaņas, līdzsvara un koordinācijas vingrinājumu veikšana, iepazīšanās ar kinologu dienesta specifiku, izpletņlēkšanas teorētiskā apmācība, dezorientēta pārvietošanās apvidū — tas ir tikai neliels ieskats no paveiktā. Turklāt liela uzmanība tika pievērsta tieši grupas saliedētības uzdevumu izpildē paaugstināta stresa apstākļos.

«Šo piecu dienu svarīgākais uzdevums bija jaunsargiem iemācīt saprast, kā sarežģītos apstākļos izveidot komandu, kad ir paaugstināts stress un milzīga fiziskā slodze,» uzsver Rekrutēšanas un Jaunsardzes centra Jaunsardzes departamenta direktors Ansis Strazdiņš.

Par vienu no interesantākajām un vienlaikus grūtākajām nodarbībām jaunsargi atzina purva šķērsošanu.
Par vienu no interesantākajām un vienlaikus grūtākajām nodarbībām jaunsargi atzina purva šķērsošanu.

Uzziņai 2014. gada 30. un 31. augustā Speciālo uzdevumu vienība rīko kaujinieku pamatapmācības kursa iestājpārbaudījumus un kandidātu atlasi. Kandidātiem (karavīriem, zemessargiem un ikvienam interesentam, kurš nav dienējis) vēlams līdz 27. augustam pieteikties pa kontakttālruni 29258708 vai dienests.suv@mil.lv.

Dalība SUV Jaunsardzes nometnē — iespēja pārbaudīt sevi grūtās situācijās un darboties komandā.
Dalība SUV Jaunsardzes nometnē — iespēja pārbaudīt sevi grūtās situācijās un darboties komandā.

«Gribēju, lai jaunieši apzinās, ka SUV domā par viņiem un vienība viņus gaida. Svarīgākā ir morālā noturība, jo fizisko spēju mēs varam kvalitatīvi pilnveidot ilgstošākā laika posmā. Tomēr, ja jaunietim nebūs vēlme attīstīties un pilnveidoties, mēs neko nepanāksim. Svarīgi ir tas, ka nometnes laikā viņi spēja pilnveidot savas iemaņas un sasniegt augstus rezultātus,» gandarīts par paveikto, sacīja SUV Jaunsardzes nometnes vadītājs.

Viņš arī uzsvēra, ka SUV karavīram ir jābūt emocionāli noturīgam un jāspēj veikt uzdevumu jebkādos apstākļos. «Jārēķinās, ka dienests SUV ir specifisks un mums nekad nebūs vienkāršoti apstākļi, — tāpēc jābūt gataviem stāties pretī agresīvai darbībai un kvalitatīvi izpildīt uzdevumu — ja mums ir šaubas par uzdevuma izpildi, mēs to nekad neveiksim, jo esam zaudējuši jau pirms cīņas. Tāpēc šī nometne ir iespēja jauniešiem apzināties savus trūkumus un strādāt ar sevi, lai tos novērstu.»

uldisViens no nometnes dalībniekiem — Uldis — uzsver, ka ikvienam jaunsargam būtu jātiecas izmēģināt savus spēkus SUV organizētajā nometnē. «Visiem tas jāizmēģina, obligāti. Turklāt, lai labāk sagatavotos dalībai nometnē, daudz jāstrādā pie fiziskās sagatavotības — jāpeld, daudz jāskrien. Vajadzīga arī izturība un morālā noturība. Intelekta līmenis arī ir ļoti būtisks, jo visu laiku jādomā līdzi.» Jaunsargs atzīst, ka viens no grūtākajiem pārbaudījumiem bija pārvietošanās tumšās ierobežotās telpās un purva šķērsošana: «Purvu šķērsoju pirmo reizi, peldot pārņem sajūta, ka stāvi uz vietas. Galvenais ir izturība, vēlme un spēja strādāt komandā.»

sigurds«Šī nometne ir domāta jaunsargiem, kuri vēlas stāties pretī jauniem izaicinājumiem un pārbaudīt sevi, pirms tam nokārtojot SUV atlases normatīvus. Bija tiešām interesanti. Grūtākais bija purvs — dubļi un dūņas, kas ķērās pie rokām, ļoti traucēja pārvietoties. Arī trauksme naktī bija izaicinājums, jo uzreiz pēc tam vajadzēja līst pa caurulēm, pārvarēt dažādus šķēršļus šaurās un tumšās telpās. Saliedētība ir ārkārtīgi svarīga, jo viens cilvēks nekad nespēs pilnvērtīgi izpildīt šādus uzdevumus,» stāsta jaunsargs Sigurds. Viņš uzsver, ka jauniešiem, kuri vēlas piedalīties SUV nometnē, jābūt ne tikai fiziski, bet arī garīgi un morāli noturīgiem, ar spēcīgu gribasspēku, lai spētu pilnvērtīgi sagatavoties normatīvu izpildei un iemācītos sadarboties komandā.

Galvlauzis pieveikts! Nākamais uzdevums – nogādāt ievainoto biedru drošībā!
Galvlauzis pieveikts! Nākamais uzdevums – nogādāt ievainoto biedru drošībā!

Pamatprasības kandidātiem

• Latvijas Republikas pilsonība
• Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī
• Veselības kapacitāte atbilstoši Speciālo uzdevumu vienības prasībām (A6 vai B5).
• Vidējā izglītība, vēlams — vidējā speciālā vai augstākā izglītība
• Vecuma ierobežojums līdz 35 gadiem kaujas un kaujas atbalsta komandās

Atlases pārbaudījumi karavīriem, kuri vēlas dienēt SUV kaujas vai kaujas atbalsta apakšvienībās (arī jaunsargiem, kuri vēlas piedalīties SUV Jaunsardzes nometnē):

• Roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus — 60 reizes, 2 min;
• Ķermeņa augšdaļas pacelšana — 60 reizes, 2 min;
• Pievilkšanās pie stieņa — 1 piegājienā bez laika ierobežojuma 14 reizes;
• Peldēšana — 1500 m, 50 min; • Kross — 10 km, 50 min;
• Pārgājiens — 20 km, 3 h 20 min.