Redaktora sleja

Šā numura aktualitāte — Jaunsardze un valsts aizsardzības mācība. Par šo tēmu izskan daudz diskusiju, viedokļu un komentāru, bet apliecinājums, ka ne tikai Latvijā tā ir aktualitāte, ir sešu valstu jauniešu nometne «Baltic Guards 2018». Jaunsardzes organizācijas vēsturē šī ir lielākā starptautiskā nometne. 

Savukārt mūsu Gaisa spēkiem šī ir bijusi patiesi karsta vasara, jo ne vien Latvijā, bet arī visā Eiropā notika postoši ugunsgrēki. Redakcija aicināja uz sarunu Gaisa spēku štāba Operāciju daļas virsnieku kapteini Igoru Svarinski. Viņš stāsta par saviem un kolēģu pienākumiem dzēšanas darbos. Domāju, šiem cilvēkiem mēs esam milzīgu pateicību parādā. Šādos brīžos visi augstu novērtē arī kaimiņu, šoreiz Lietuvas un Baltkrievijas palīdzību dzēšanas darbos. 

Un šī mēneša galvenā aktualitāte — militārās mācības «Namejs 2018». Ziņas par mācībām, plašo iesaisti tajās medijos izskan ik dienas, bet atskatu par to norisi un mācību izvērtējumu lasiet nākamajā «Tēvijas Sargs» numurā. 

Militārā žurnāla «Tēvijas Sargs»
galvenā redaktore Līga Lakuča.