Redaktora sleja

Šajā žurnāla numurā ir lasāma iedvesmojoša intervija ar Zemessardzes 1. Rīgas brigādes komandieri pulkvežleitnantu Sandri Gaugeru — par dzīvi, par dienestu, Zemessardzi un paš­apziņu. 

Viņš saka: «Ir svarīgi gribēt attīstīties, turpināt mācīties. Pretējā gadījumā cilvēks pat nestagnē — viņš degradējas.» Ikdienas rutīnā to gadās aizmirst, bet pārmaiņu laikā, kas, šķiet, mums ir nemitīgi, ir svarīgi izprast, ka arī pašam ir jāmainās un jāmācās. 

Šis gads ir īpašs Latvijas Kapelānu dienestam, tiek atzīmēta tā 25 gadu pastāvēšanas jubileja. Nacionālo bruņoto spēku virskapelāns Elmārs Pļaviņš un Kapelānu dienests ir jau gadu desmitiem atbalsts karavīriem un viņu ģimenēm. Domāju, ikviens, kam ir bijusi saskare ar Elmāru, var tikai apbrīnot viņa veikumu. Un kā viņš pats uzskata: 

«Tas, ko es varu — uzklausīt, paklusēt blakus, būt vienkārši līdzās. Es varu par tevi lūgt, lai Dievs tev dod spēku izturēt.»

Būsim atbalsts viens otram!

Militārā žurnāla «Tēvijas Sargs»
galvenā redaktore Līga Lakuča.