Redaktora sleja

Esam nosvinējuši savas valsts simtgadi, un tagad katram ir savs simtgades godināšanas stāsts. Savs tiem, kas soļoja parādē, savs tiem, kas saņēma augstākos valsts apbalvojumus, un savs tiem, kas piedalījās lentīšu locīšanā Latvijas Kara muzejā. Savs arī tiem, kas šajā laikā vienkārši darīja savu darbu vai pildīja dienestu.

Šajā žurnāla numurā gribam īpaši uzsvērt to, ko ik uz soļa redzējām valsts svētku dienās — mēs lepojamies ar mūsu karavīriem! Sabiedrība lepojas, ģimenes lepojas, bērni lepojas, ka tētis vai mamma ir karavīrs! Mēs lepojamies, kopā ar karavīriem apmeklējot svētku parādi, mēs lepojamies ar tiem, kuri soļoja parādē, — ar karavīriem, ar zemessargiem, ar jaunsargiem, ar visiem tiem, kuri simtgades svētku noskaņojumu nesa ikvienā Latvijas vietā. 

Ar kādu noskaņu mēs sākam nākamo simtgadi? Ar cerībām, ka būs labāk, ar apņemšanos būt savai valstij piederīgi un godprātīgi darīt katrs savu darbu, apzinoties, kas arī tas ir mūsu valstij.

Saglabāsim šo noskaņu!

Militārā žurnāla «Tēvijas Sargs»
galvenā redaktore Līga Lakuča.