Pirmās rezerves karavīru mācības šogad

Uz pirmajām šā gada rezerves karavīru mācībām, kas norisinājās no 15. līdz 21. augustam 1. Zemessardzes novadā, bija ieradušies 33 karavīri, kuri visas nedēļas ga­- rumā atjaunoja zināšanas un prasmes, tai skaitā ieroču apmācībā, lauka kaujas iemaņās, kaujas šaušanā un citās jomās.

Pavēstes uz pirmajām rezerves karavīru mācībām šogad tika izsūtītas 139 rezerves karavīriem. Bruņotajos spēkos ir pieņemts izsūtīt trīsreiz vairāk pavēstu, nekā plānots apmācīt karavīrus, rēķinoties ar situāciju, ka dati par rezerves karavīru adresēm un veselības stāvokli var būt neprecīzi un mainīties.

Rezerves karavīru mācību cikls

Šogad kopumā notiks 12 rezerves karavīru mācības, un tās lielākoties ir iekļautas regulāro spēku un Zemessardzes vienību plānotajās mācībās, kas ir daļa no četru gadu cikla mācībām, lai sagatavotos cikla noslēdzošajām mācībām «Namejs 18», kas notiks 2018. gadā. Mācības norisināsies visos spēku veidos, tai skaitā arī starptautiskajās sauszemes spēku mācībās «Sudraba bulta» šā gada oktobrī un Jūras spēku flotiles mācībās «Flotex» novembrī.

Pavēstes tika izsūtītas rezerves karavīriem, kuri atbilst tām Apvienotā štāba pieprasītajām specialitātēm, kuras nepieciešamas vairāku bruņoto spēku vienību personālsa-stāva komplektēšanai. Pavēstē tiek norādīts gan ierašanās laiks un vieta, gan arī izskaidroti rezerves karavīra pienākumi.

Rezerves karavīru mācību ciklsPavēstē norādītajā laikā rezerves karavīram jāpaziņo Rekrutēšanas un atlases centram, ja viņš pavēstē minēto iemeslu dēļ noteiktajā laikā un vietā nevar ierasties uz militārajām mācībām. Rezerves karavīru uz kārtējām vai pārbaudes mācībām neiesauc veselības stāvokļa dēļ, arī ja viņš ir apgādājamu ģimenes locekļu vienīgais apgādnieks vai viņa apgādībā ir ne mazāk kā divi pirms­skolas vecuma bērni. Uz rezerves karavīru mācībām neiesauc arī rezerves karavīru, kurš dien Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē. Tāpat neiesauc arī to rezerves karavīru, kurš ir aizdomās turētais vai apsūdzētais kriminālprocesā par tīša noziedzīga nodarījuma izdarī­- šanu, ir sodīts par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas.

Rezerves karavīram pēc pavēstes saņemšanas, bet ne vēlāk kā mēnesi pirms iesaukšanas aktīvajā dienestā, jāinformē darba devējs par plānoto iesaukšanu aktīvajā dienestā. Militāro mācību laikā rezerves karavīrs pilda aktīvo dienestu, par ko saņem kompensāciju, viņam ir karavīra statuss, un mācību laiks tiek ieskaitīts viņa izdienas stāžā.

Rezerves karavīri ir karavīri, kas atvaļināti no profesionālā dienesta Latvijas bruņotajos spēkos un nav noņemti no militārā dienesta uzskaites, kā arī zemessargi pēc līguma par dienestu Zemessardzē izbeigšanas, ja viņi nav sasnieguši maksimālo vecumu dienestam bruņoto spēku rezervē.

Foto — Gatis Dieziņš.