Par norisēm štāba un apgādes kuģa «Virsaitis» dzīvē

Šā gada janvāris bija nozīmīgs Jūras spēku Mīnu kuģu eskadras štāba un apgādes kuģim A-53 «Virsaitis» — kopā ar savu kuģa krustmāti Vitu Jermoloviču komanda Liepājā atzīmēja kuģa 11. gadadienu. Par atbildes vizīti var uzskatīt dienu, kad kuģa komanda sagādāja pārsteigumu kuģa krustmātei, ierodoties pie Vitas Jermolovičas Rīgas Tūrisma un attīstības birojā «Live Riga», lai sveiktu viņu dzimšanas dienā. Vita Jermoloviča ir viena no pirmajām kuģa krustmātēm, kas Jūras spēku krustmāšu saimē tika uzņemta 2003. gadā, kad Latvijas Jūras spēki saņēma kuģi «Virsaitis». Kuģis tika pārņemts no Norvēģijas Karaliskajiem jūras spēkiem, kur tas savus uzdevumus pildīja kā mīnu licējs. Tas būvēts Norvēģijā, Bergenā 1978. gadā. Latvijas Jūras spēkos «Virsaitis» pilda štāba un apgādes kuģa funkcijas.

2013. gadā kuģim «Virsaitis» notika komandieru maiņa, komandleitnants Edgars Miemis pēc sekmīgas kuģa operacionālās pārbaudes Beļģijā nodeva to tālākai komandēšanai komandleitnantam Gvido Ļaudupam.

Šogad «Virsaitis» savus uzdevumus pildījis, piedaloties mīnu meklēšanas operācijā «Open Spirit», mācībās «Namejs» un jūras piesārņojuma novēršanas mācībās «BALEX Delta». Savukārt šā gada otrajā pusgadā kuģa komanda bez kārtējo uzdevumu izpildes uzsāks gatavošanos, lai 2015. gadā piedalītos BALTRON projektā, nodrošinot Baltijas valstu pretmīnu darbības eskadras štāba kuģa funkcijas.

K­­uģa komandieris komandleitnants Gvido Ļaudups.
Foto — no kuģa «Virsaitis» arhīva.