NBS Štāba bataljona atjaunošanas 25.gadadiena

Par Štāba bataljona dibināšanas dienu uzskata 1919. gada 10. decembri. Štāba bataljons savā attīstības gaitā saukts arī par Armijas virspavēlniecības štābu, Apsardzības ministrijas komandantūras punktu, Galveno štāba rotu, Galvenā štāba apvienoto bataljonu, Armijas štāba rotu, Armijas štāba bataljonu un Aizsardzības spēku štāba bataljonu.

Štāba bataljona atjaunošanas 25. gadadienas svētbrīdis.

1991.—1995. gads 

1991. gada 10. septembrī LR Augstākā padome pieņēma likumu «Par Latvijas Republikas obligāto valsts dienestu». 1991. gada 13. novembrī tiek izveidota LR Aizsardzības ministrija. Ar 1992. gada 1. februāri uz Rīgas robežsargu mācību centra bāzes tika atjaunots Aizsardzības spēku Štāba bataljons ar juridiskas personas tiesībām. Bataljona galvenie uzdevumi bija Aizsardzības spēku Štāba apsardze un godasardze.

1992. gada 1. maijā Aizsardzības spēku Štāba bataljona sastāvā tika izveidota Goda­sardzes rota ar 130 štata vienībām, kas šogad arī svinēs savu 25. gadadienu.

1992. gada 21. decembrī AS Štāba bataljona Vadības grupā tiek ieviesta kapelāna štata vieta.

1994. gada 19. aprīlī tika apstiprināts nolikums «Par Latvijas Republikas Aizsardzības spēku Štāba bataljona krūšu nozīmi».

1995. gadā tiek atjaunots vēsturiskais Štāba bataljona kaujas karogs, kura devīze ir «Aut cum scuto, aut in scuto» — «Ar vairogu vai uz tā».

1996.—2004. gads 

1996. gada 1. jūlijā AS Štāba bataljons tiek pārdēvēts par NBS Štāba bataljonu.

1999. gadā NBS Štāba bataljonā tiek izveidota Sakaru rota.

Šajā laika periodā NBS ŠB izveidojas cieša sadarbība ar Dānijas Karaliskās gvardes 1. bataljonu. Sadarbojoties ar Dānijas bataljonu, tiek izveidoti godasardzes rituāli un ziedu un vainagu nolikšanas ceremonijas.

2004. gada 1. jūlijā no Štāba bataljona atdalījās NBS orķestris.

2005.—2009. gads

2005. gadā tiek apstiprināti pašreizējie NBS Štāba bataljona uzdevumi un kaujas spēju apraksts.

Sākot ar 2006. gadu, aktivizējas sadarbība ar Baltijas valstu godasardzes rotām.

2007. gada rudenī bataljonā sākās jauns dzīves posms, jo dienestu beidza pēdējie obligātā militārā dienesta (OMD) karavīri, bet ne viens vien no šiem puišiem turpināja dienestu Štāba bataljonā vai citās vienībās. Vēl joprojām dienestā ir 48 karavīri, kas savu obligāto militāro dienestu ir sākuši Štāba bataljonā.

2009. gada decembrī Štāba bataljons svin savu 90. gadadienu, un svinībās piedalās toreizējais aizsardzības ministrs Imants Lieģis un citas AM un NBS amatpersonas. Svinību ietvaros pirmo reizi tiek atskaņota Štāba bataljona himna, ko sacerējuši Štāba bataljona karavīri un Valdis Rūja.

2010.—2016. gads

2012. gadā par godu Štāba bataljona atjaunošanas 20. gadadienai pie Latvijas Kara muzeja pirmo reizi tiek iedegta «Saliedētības lāpa», kas ir Štāba bataljona saliedētības un vienotības simbols, kā arī simbolizē to, ka mēs atceramies savus kritušos karavīrus un godinām viņus. Pirmo reizi šo lāpu iededzina toreizējais Štāba bataljona komandieris majors Igors Kļaviņš un iesvēta ŠB kapelāns kapteinis Normunds Celmiņš. «Saliedētības lāpu» iededzina Latvijas un bataljona nozīmīgajās svētku un atceres dienās, kā arī bataljona izvadēs. Šis gods parasti tiek uzticēts karavīriem vai civilajiem darbiniekiem, kas ar savu darbu īpaši izcēlušies dienestā vai ārpus tā.

2013. gada augustā par godu Latvijas valsts proklamēšanas 95. gadadienai un
valstiskās neatkarības atjaunošanas 22. gada­dienai Štāba bataljons piedalās «Latvijas ģenerāļu kluba» organizētajā lāpu skrējienā «Apkārt Latvijai».

2014. gada janvārī Štāba bataljons piedalās Latvijas Nacionālās bibliotēkas akcijā «Gaismas ceļš — Grāmatu draugu ķēde», palīdzot nogādāt grāmatas uz jaunajām telpām «Gaismas pilī».

2016. gadā Štāba bataljona teritorijā tiek izveidota «Strēlnieku smaile» par godu latviešu strēlniekiem ar devīzi «Pulcējaties zem latviešu karogiem!».

Štāba bataljona sastāvā ir Štāba rota, Godasardzes rota, Sakaru informācijas un atbalsta centrs, NBS orķestris, Štāba apgādes rota, Radiosakaru rota, Radioreleju rota un Medicīnas vads. Štāba bataljons ir vienība, kura miera laikā piedalās valsts un NBS reprezentācijas pasākumos un nodrošina godasardzi pie Brīvības pieminekļa un Rīgas pils. Miera laikā bataljona karavīri sniedz atbalstu Apvienotajam štābam, nodrošinot ar sakaru informācijas sistēmu darbību, lai Apvienotais štābs varētu sekmīgi vadīt Regulāro spēku vienības un Zemessardzi, kā arī ikdienā pilnveido savas  kaujas spējas, kas sagatavo karavīrus dienestam krīzes situācijās. Štāba bataljona uzdevums krīzes situācijā ir sniegt atbalstu Apvienotajam štābam, nodrošinot aizsardzību, sakaru atbalstu un apgādi.

NBS Štāba bataljons piedalās dažādās militārajās mācībās Latvijā un arī ārvalstīs. Štāba bataljona karavīri regulāri piedalās starptautiskajās operācijās. Latvijā Štāba bataljons piedalās lielākajās NBS un starptautiskajās mācībās — «Silver Arrow», «Saber Strike», «Namejs», «Steadfast Jazz» un «Steadfast Pinacle». Štāba bataljons arī organizē bataljona un rotu mācības, kurās tiek izvērsts pārvietojamais vadības centrs un pārbaudīta gatavība galvenajam ŠB uzdevumam krīzes situācijā, proti, atbalstīt Apvienoto štābu, nodrošinot darbību ārpus patstā­- vīgās dislokācijas vietas mācībās «Sarma» un «Zibens», kā arī civilā aizsardzības plāna mācībās «Signāls», kurās tiek pārbaudītas karavīru reaģēšanas spējas ugunsgrēka gadīju­- mos, izspēlējot dažādas situācijas, kā arī reakcija uz nepiederošas personas iekļūšanu teritorijā. Regulāri tiek veiktas apakšvienību mācības, lai atsvaidzinātu un apgūtu jaunas lauka kaujas iemaņas.

2017. gada 1. februārī norisinājās svinīgie pasākumi par godu NBS Štāba bataljona atjaunošanas 25. gadadienai. 1. februāra rīts sākās ar svinīgo izvadi, kas norisinājās Štāba bataljona ierindas laukumā. Izvades laikā «Saliedētības lāpu» iededzināja Štāba bataljona komandiera norīkotie karavīri, kuri vis­ilgāk ir dienējuši NBS ŠB. Pēc svinīgās iz­- vades karavīri devās uz Krusta baznīcu, kur norisinājās svinīgais svētbrīdis par godu atjaunošanas gadadienai. Svinības noslēdzās ar svinīgo sanāksmi ŠB personālsastāvam un kafijas pauzi lūgtajiem viesiem.

Sagatavojis kareivis Artis Zadvinskis.
Foto — Gatis Dieziņš un no Štāba bataljona arhīva.