NATO spēku integrācijas vienības (NSIV) komandiera maiņa

27. jūnijā notika Latvijā izvietotās NATO spēku integrācijas vienības (NSIV)
komandiera maiņas svinīgā ceremonija, kurā NSIV komandiera amatā stājās pulkvedis Jānis Gailis, nomainot līdzšinējo komandieri pulkvedi Ēriku Nagli. 

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis uzrunā uzsvēra NSIV kā sabiedroto valstu vienotības simbola nozīmi. Latvijā izvietotā NATO spēku integrācijas vienība «ir lielisks instruments ciešākai Latvijas integrācijai NATO struktūrās un kolektīvās aizsardzības sistēmā. Vienlaikus tā nodrošina sabiedroto spēku klātbūtni Latvijā, kas ir veiksmīgs atturēšanas, kā arī aizsardzības stūrakmens», norādīja aizsardzības ministrs.

Svinīgo maiņas ceremoniju vadīja ģenerālleitnants Manfreds Hofmans, kura vadītā NATO daudznacionālā Ziemeļaustrumu korpusa štāba operacionālajā pakļautībā atrodas NSIV. Savā uzrunā viņš pauda:

«Kopš NATO spēku integrācijas vienības (NSIV) izveidošanas Latvijā ir pagājuši divi gadi. Šīs vienības izveide parādīja NATO stingru apņemšanos nodrošināt drošību ne tikai Latvijā, bet arī visā NATO ziemeļaustrumu reģionā. Ir lieliski, ka mēs esam kopā šajā aliansē, kur ir daudz dalībvalstu, kas strādā kā viens vesels. Savstarpējā sadarbība ir NATO pastāvēšanas pamats, tā ir ļoti svarīga arī mūsdienās — laikā, kad Eiropas drošības vide ir pasliktinājusies un ir palielinājušies dažādi drošības izaicinājumi. NSIV ir ideāls sadarbības piemērs, kas pierāda, ka NATO uzņemas atbildību par stabilitāti un drošību ne tikai Baltijas jūras reģionā, bet arī ārpus tā. [..]

Ikvienas militāras organizācijas vissvarīgākais elements ir vadība, nav neviena cita jēgpilnāka elementa vai funkcijas. Mūsu panākumi ir pilnībā atkarīgi no mūsu līderu kvalitātes, neatkarīgi no tā, vai mūsu tiešais priekšnieks ir virsnieks, kareivis vai instruktors. Ja tas ir kādas vienības komandiera amats — šāda amata pienākumi, pilnvaras un atbildība kļūst īpaši nozīmīga. Iespēja būt par komandieri ir virsnieka karjeras spīdošs sasniegums un augstāko komandieru uzticēšanās balsojuma rezultāts. Šāda uzdevuma pildīšanas laikā cilvēks gūst milzīgu personīgo gandarījumu, bet vienlaikus saskaras arī ar nebeidzamām grūtībām. Ikvienam veiksmīgam komandierim ir pilnībā jāapzinās visi pienākumi, pilnvaras un atbildība, kas nāk līdz ar šo sarežģīto amatu; komandierim ir jāievēro vadības standarti. Pulkvedis Ēriks Naglis un pulkvedis Jānis Gailis ir lielisks paraugs tam, kādi ir mūsu līderi šodien un kādi tie mums ir nepieciešami arī turpmāk. [..]

Latvijas NSIV komanda ir dziļi integrēta sešu NATO spēku integrācijas vienību ģimenē. Zinot pulkveža Jāņa Gaiļa dienesta gaitā gūto nacionālo un starptautisko pieredzi, esmu pārliecināts, ka viņš ir labākā izvēle šī uzdevuma veikšanai.»

NATO spēku integrācijas vienības galvenais uzdevums ir koordinēt alianses paaugstinātas gatavības spēku ātru izvēršanu reģionā. To savā uzrunā uzsvēra arī NBS komandieris ģenerālmajors Leonīds Kalniņš, norādot, ka vienība sniegusi būtisku ieguldījumu NATO daudznacionālās kaujas grupas izvietošanā Latvijā un NATO un daudznacionālo militāro mācību īstenošanā.

«NATO spēku integrācijas vienību mēs uzskatām par Latvijas bruņoto spēku sastāvdaļu. Šajā īsajā laika posmā, jo divi gadi ir ļoti mazs laiks šādas struktūras darbībai, sasniegumi ir lieli. Pateicoties pieredzējušajiem virsniekiem un instruktoriem, kas atradās šajā vienībā, mums ir izdevies ārkārtīgi īsā laikā realizēt plaša spektra uzdevumus, proti, organizēt multinacionālās mācības Latvijas teritorijā un piedalīties kopā ar mūsu bruņoto spēku vienībām mācībās ārpus Latvijas. Viens no pēdējiem lielākajiem sasniegumiem ir NSIV dalība sabiedroto spēku izvietošanā Latvijā. Kanādas vadītā vienība ir ieradusies Latvijā, lai nodrošinātu paaugstinātas bruņoto spēku spējas, gan arī atturēšanas spēju izpildi, kā tika nolemts pagājušajā gadā Varšavas samitā. Tikai pateicoties mūsu kopīgajam darbam, šis uzdevums tika raiti izpildīts,» uzsvēra NBS komandieris ģenerālmajors Leonīds Kalniņš.

Pulkvedis Jānis Gailis, stājoties NSIV komandiera amatā, norādīja, ka turpinās vienības iesākto, galveno uzmanību veltot sagatavošanās darbiem NATO Sevišķi ātrās reaģēšanas spēku vienību uzņemšanai, ja tiktu pieņemts tāds lēmums. Neiztrūkstoša būs arī atbalsta sniegšana NATO daudznacionālajai kaujas grupai, reģionā notiekošajām NATO un daudznacionālajām mācībām, kā arī sabiedroto spēku izvietošanai Latvijā.

«Ir ļoti liels gods kļūt par NATO spēku integrācijas vienības komandieri. Būdams šīs vienības komandieris, es pārstāvu ne tikai savu dzimto valsti Latviju, bet arī NATO spēkus kopumā, tāpēc tas ir ļoti atbildīgs un pagodinošs amats. Vienības galvenais uzdevums ir nodrošināt NATO Ātrās reaģēšanas spēku ienākšanu Latvijā, ja apstākļi to prasa. Tāpēc koordinācija ar AM, ar NBS, ar aģentūrām, lai mēs spētu to nodrošināt, būs vissvarīgākais uzdevums manā darbā. Mums jābūt gataviem koordinācijai, jāizstrādā atbilstoši plāni sadarbībā ar NBS, lai vajadzības gadījumā sniegtu atbalstu. Tas nebūs iespējams bez manas vienības atbalsta, tāpēc centīšos pēc iespējas ātrāk integrēties vienībā, NATO sistēmā, turpināšu sadarbību, pulkveža Ērika Nagļa aizsākto veiksmīgo NSIV darbu,» sacīja pulkvedis Jānis Gailis.

 «Tēvijas Sargs» lūdza NATO daudz­nacionālās Ziemeļaustrumu korpusa štāba komandieri ģenerālleitnantu Manfredu Hofmanu izteikt savu vēlējumu jau­najam NSIV komandierim Latvijā.

­— Jauns komandieris ir kā jauns bērns ģimenē, bet pulkvedis Jānis Gailis ir ļoti pieredzējis virsnieks, un NSIV ir labi izveidotas, it īpaši Latvijā. Tā ir profesionāla komanda, kurā līdzdarbojas nacionālie un starptautiskie virsnieki. Jaunajam komandierim novēlu, lai viņam izdotos pēc iespējas ātrāk inte­grēties šajā sistēmā. Mēs darbojamies augstas gatavības režīmā, spēku integrā­cija ir jāveic paaugstināta spiediena un ierobežota laika apstākļos. Tieši tāpēc es pieminēju komandas garu. Komanda ir kopums, un mēs visi šajā komandā esam viens par visiem un visi par vienu. Jaunais komandieris tagad ir šīs komandas loceklis, un mūsu attieksme pret viņu ir tāda, it kā viņš tajā būtu bijis no šīs vienības izveidošanas brīža.