Mācības «Ramstein Alloy 5»

No 27. līdz 29. jūnijam Baltijas valstu gaisa telpā notika starptautiskās gaisa spēku mācības «Ramstein Alloy 5», ko sadarbībā ar Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem organizēja NATO Gaisa spēku pavēlniecība.

Mācību mērķis — pilnveidot Latvijas spēju sniegt atbalstu sabiedroto gaisakuģiem ārkārtas situācijās, nodrošinot mācībās iesaistīto bruņoto spēku vienību un civilo institūciju vienotu un efektīvu sav­starpējo sadarbību un resursu savietojamību.

Mācību scenārijs sniedza iespēju NATO patrulēšanas operācijā iesaistītajām rotācijas vienībām ne tikai trenēties Baltijas valstu gaisa telpā, bet arī pilnveidot starpinstitucionālo sadarbību starp bruņotajiem spēkiem un valsts civilajām institūcijām, trenēt atbalsta sniegšanas procedūras gaisakuģiem krīzes situācijās, nostiprināt iemaņas gaisakuģu identifikācijā, kā arī uzlabot savstarpējo savietojamību starp mācībās iesaistītajām nācijām un to gaisakuģiem.

Militārajās mācībās «Ramstein Alloy 5» piedalījās arī Krasta apsardzes dienesta Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs (MRCC Rīga), veicot meklēšanas un glābšanas informācijas saņemšanas centra funkcijas. Procedūras paredz, ka MRCC Rīga, saņemot trauksmes signālu par iespējamo avarējušo lidaparātu, informē Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centru un sāk meklēšanas operāciju, ja trauksmes koordinātas atrodas jūrā. Uz sauszemes meklēšanas darbus sāk Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs.

Pašlaik NATO patrulēšanas operāciju Baltijas valstu gaisa telpā īsteno Polijas Gaisa spēku iznīcinātāju «F-16 Fighting Falcon» vienība, kas izvietota Lietuvas Gaisa spēku aviācijas bāzē Šauļos, kā arī Spānijas Gaisa spēku iznīcinātāju F-18 vienība, kas patrulēšanas operācijas stiprināšanai Baltijas valstu gaisa telpā izvietota Igaunijas Gaisa spēku bāzē Emari.  

Mācības, kuras alianses gaisa telpā virs Baltijas valstīm organizēja NATO Gaisa spēku pavēlniecība Ramšteinā un vadīja NATO Apvienotais gaisa operāciju centrs Ūdemā, sekmē sabiedroto un partnervalstu klātbūtnes stiprināšanu Baltijas reģionā.

«Ramstein Alloy» ir turpinājums treniņlidojumiem Baltijas gaisa telpā (BRTE — Baltic Region Training Event), kas regulāri notiek jau kopš 2008. gada.

NATO dalībvalstis Latvijas, Lietuvas un Igaunijas gaisa telpas patrulēšanu rotācijas kārtībā veic kopš 2004. gada marta, kad Baltijas valstis tika uzņemtas aliansē. Kopš 2004. gada patrulēšana tiek veikta no Zokņu aviobāzes Lietuvā, bet kopš 2014. gada atbalsta misija tiek veikta arī no Emari bāzes Igaunijā.

Pēc AM Preses nodaļas relīzes.
Foto — virsseržants Gatis Indrēvics.