Mācībās «Flaming Sword 2015» pilnveidota NBS spēja veikt speciālās operācijas

28. maijā ar spraigu kauju nakts apstākļos Daugavpils cietoksnī noslēdzās triju nedēļu ilgās Nacionālo bruņoto spēku mācības, kas bija daļa no Baltijas reģiona speciālo operāciju spēku mācībām «Flaming Sword 2015». Mācības no 11. līdz 29. maijam pirmo reizi vienlaikus norisinājās visu trīs Baltijas valstu teritorijā — Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, un tajās piedalījās astoņu valstu speciālo operāciju spēku karavīri no ASV, Dānijas, Igaunijas, Lietuvas, Latvijas, Norvēģijas, Polijas un Zviedrijas.

Black Hawk SUV

«Speciālo uzdevumu vienībām ir īpaša spēja, kas sevišķi nozīmīga jaunajā drošības vidē, lai cīnītos ar «zaļajiem cilvēciņiem» un pretotos terorisma draudiem. Mūsdienu mainīgajā pasaulē mums nepieciešami augstā līmenī apmācīti karavīri, kuri spēj nekavējoties reaģēt uz dažādām krīzēm, un mācības «Flaming Sword» dod iespēju apmācīt šādus karavīrus, vienlaikus uzlabojot Latvijas un Lietuvas bruņoto spēku sadarbību un savietojamību,» uzsver ģenerālleitnants Raimonds Graube.

Uzdevuma izpilde, izmantojot «CV-22 Osprey».
Uzdevuma izpilde, izmantojot «CV-22 Osprey».
SUV kaujinieki gatavi veikt nākamo uzdevumu.
SUV kaujinieki gatavi veikt nākamo uzdevumu.
Koordinācija pirms uzdevuma.
Koordinācija pirms uzdevuma.
Brīdi pirms ēkas ieņemšanas Daugavpils cietoksnī.
Brīdi pirms ēkas ieņemšanas Daugavpils cietoksnī.

Mācību laikā to dalībnieki pilnveidoja iemaņas kolektīvi reaģēt uz specifiskām krīzes situācijām. Sabiedrotie spēki atbilstoši mācību scenārijam izpildīja dažādus uzdevumus, to skaitā mērķa izsekošanu un identifikāciju, pretinieka aizturēšanu un neitralizēšanu, pierādījumu savākšanu un analīzi. Mācību laikā sabiedrotie spēki kopīgi veica sarežģītas sauszemes, gaisa un jūras operācijas.

Pērn šīs mācības Latvijas teritorijā norisinājās pirmo reizi un tajās piedalījās speciālo operāciju spēku karavīri, bet šogad mācības notika visā Latvijas teritorijā, to redzamākā daļa — Liepājā, Daugavpilī un Mērsragā. Šogad viens no svarīgākajiem mācību mērķiem bija to scenārijā integrēt konvencionālos spēkus. Līdz ar to mācību dalībnieki bija ne tikai speciālo operāciju spēku karavīri no Latvijas, ASV, Norvēģijas un Lietuvas, Valsts robežsardzes Aviācijas dienesta Apsardzes un speciālo uzdevumu nodaļas «Sigma» un Valsts policijas pārstāvji, bet arī karavīri un zemessargi no Zemessardzes un Sauszemes spēku kājnieku brigādes izlūkvadiem, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas, Gaisa spēku aviācijas bāzes un Jūras spēku flotiles. Mācībās atbalstu sniedza arī ASV karavīri ar helikopteriem «UH-60 Black Hawk» un «CV-22 Osprey», kas atrodas Latvijā starptautiskās operācijas «Atlantic Resolve» ietvaros. Ņemot vērā plašo mācību norisi Latvijā, kas ne vienmēr bija vērojama sabiedrības acīm, arī sadarbības stiprināšana ar valsts un paš­valdību iestādēm bija viens no galvenajiem mācību uzdevumiem. Majors Juris Ušackis, Speciālo uzdevumu vienības komandieris, ir gandarīts par sasniegto mācībās: «Mācību mērķis bija vingrināt Nacionālo bruņoto spēku spēju veikt speciālās operācijas, vienlaikus pilnveidojot sadarbību ar valsts tiesībsargājošām iestādēm un pašvaldību institūcijām. Sadarbība starp visām iesaistītajām institūcijām bija ļoti konstruktīva, turklāt ar katru reizi sadarbība pilnveidojas, mēs saprotam viens otra uzdevumus arvien labāk.»

Speciālo uzdevumu vienības komandieris uzsver, ka, izvērtējot ģeopolitisko situāciju, šobrīd kā vēl nekad ir svarīgi būt gataviem reaģēt uz jebkura rakstura apdraudējumu. «Mēs nepieturamies pie viena konkrēta scenārija, bet trenējamies reaģēt uz dažādām situācijām.»

Mācību vadošās valsts Lietuvas Speciālo operāciju spēku komandieris pulkvedis Modests Petrausks uzsver, ka «Lietuvas bruņoto spēku Speciālo operāciju spēku vadītās mācības ir vēstījums ikvienam, ka Lietuvas speciālie spēki kopā ar sabiedrotajiem un citām Lietuvas bruņoto spēku regulārajām vienībām, valsts un pašvaldību iestādēm strādā kā viena komanda, lai stiprinātu Baltijas valstu reģionālo drošību.»

Savukārt ASV Speciālo operāciju spēku vienības sadarbības virsnieks Latvijā kapteinis Zaks Kāstls lakoniski uzsver alianses speciālo operāciju spēku sadarbības nozīmīgumu: «ASV karavīru piedalīšanās šādās mācībās veicina mūsu spēku savietojamību, kā arī nodrošina visu sabiedroto izpratni par pārējo valstu uzdevumos lietoto taktiku, tehniskajām iespējām un procedūrām, lai NATO Speciālo operāciju spēki varētu darboties kā vienots spēks.»

Apvienotās speciālo operāciju spēku mācības «Flaming Sword» pirmo reizi pēc Lietuvas bruņoto spēku Speciālo operāciju spēku iniciatīvas notika 2012. gadā.

Sagatavojusi kapteine Sandra Brāle,
Speciālo uzdevumu vienība.
Foto — Gatis Dieziņš un no Lietuvas Bruņoto spēku arhīva.