«Kurbads 2014» — dienesti trenējas apkarot teroristus

Taivo Trams

Foto — Gatis Dieziņš.

5. septembris noteikti palicis atmiņā daudziem Rīgas apmeklētājiem, īpaši tiem, kas todien devās uz Pārdaugavu un varbūt pat bija iecerējuši apmeklēt nesen atklāto Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēku. Šajā dienā ēka bija slēgta,
ap to pulcējās liels daudzums dažādu dienestu pārstāvju ar speciālo aprīkojumu, transportu un dienesta suņiem, bet virs bibliotēkas lidinājās helikopters. Citiem vārdiem — notika iepriekš plānotas pretterorisma mācības «Kurbads 2014», kuru laikā atbildīgie dienesti trenējās veikt savstarpēji koordinētas darbības, lai novērstu teroristu uzbrukumu
sauszemes objektam. Šajā gadījumā — Nacionālajai bibliotēkai.

Kurbads 2014 Kurbads 2014

Nacionālo bibliotēku «ieņem teroristi»
Mācību norisi organizēja un koordinēja Drošības policijas Pretterorisma centrs (DP PTC), kas ir vadošā iestāde šajā jomā. Pretterorisma mācību norisē viena no būtiskākajām lomām bija arī Nacionālo bruņoto spēku (NBS) vienībām, kas jau daudzus gadus ir profesionāli sadarbības partneri terorisma draudu apkarošanā.

DP PTC terorisma draudu gadījumā koordinē visu valsts un pašvaldības iestāžu darbību. Ikdienā centra darbība lielākoties ir saistīta ar informācijas apkopošanu un analīzi, izvērtējot iespējamos apdraudējumus, kā arī citu iestāžu zināšanu pilnveidošana, apmācot un konsultējot speciālistus, pētot un uzlabojot drošības apstākļus t.s. kritiskās infrastruktūras objektos un cilvēku masveida pulcēšanās vietās, stāsta DP PTC pārstāvis.

Gatavošanās mācībām bijusi visai gara un komplicēta, tā aizsākusies vēl pērn. «Tad arī vienojāmies, ka būtiska daļa mācību darbību notiks jaunajā Nacionālās bibliotēkas ēkā,» saka DP PTC pārstāvis. Mācību plānošana notikusi vairākos posmos, vairākas reizes rīkojot arī lielās plānošanas sanāksmes ar visu iesaistīto institūciju dalību. Pakāpeniski izplānots mācību scenārijs, tad apzinātas mācībās iesaistīto institūciju iespējas, tām pieejamie resursi un izstrādāti mācību uzdevumi.

Kurbads 2014 Kurbads 2014 Kurbads 2014 Kurbads 2014

Līdz šim lielākās mācības
«Kurbads 2014» ir lielākās mācības pretterorisma jomā, kādas līdz šim notikušas Latvijā. Arī šī iemesla dēļ plānošanas process bijis visai sarežģīts. «Izskanēja daudzas vēlmes no iesaistītajām institūcijām — institūcijas bija apzinājušas dažādus aspektus, ko vēlējās testēt šajās mācībās. Plānošanas gaitā mēģinājām to visu loģiski iekombinēt mācību scenārijā.» Mācībās piedalījās vairāk nekā 300 cilvēku (neskaitot atbalsta speciālistus, piemēram, dežūrdaļas u. tml.). Tika iesaistīta arī dažāda speciālā tehnika — saus­- zemes, gaisa un ūdens transports.

Viens no kritiskākajiem punktiem terorisma draudu situācijā ir visu iesaistīto institūciju savlaicīga apziņošana. Un mācību laikā tika pārbaudīta draudu novēršanā iesaistīto drošības struktūru spēja operatīvi izvērsties un izveidot Operatīvās vadības centru. Vienlīdz svarīgs aspekts ir arī visu iesaistīto institūciju spēja iesaistīties draudu likvidēšanā. Mācību laikā apzināts, cik ātri un ar kādiem resursiem tās var ierasties notikuma vietā. Protams, pārbaudīti arī sadarbības mehānismi. «Kurbada 2014» scenārijā jau sākotnēji iestrādāti elementi, kas ir svarīgi, gatavojoties Latvijas prezidentūrai ES Padomē, piemēram, aizsargājamu amatpersonu evakuācija no notikuma vietas.

Sākotnēji visi ir aizdomās turamie
Mācību aktīvās fāzes laikā dienesti pārbaudījuši savas spējas «teroristu» neitralizēšanā un medicīniskās palīdzības sniegšanā. Viens no grūtākajiem uzdevumiem šādu notikumu laikā ir t. s. filtrācijas nodrošināšana. «Ja noticis terora akts un skartā teritorija ir pietiekami liela, ir vērā ņemams risks, ka būtiska daļa tur bijušo cilvēku pametīs notikuma vietu bez aizkavēšanas un pārbaudes. Līdz ar to ir liela iespēja, ka tā mums garām paslīdēs arī terora akta organizēšanā iesaistītās personas. Tā ir objektīva nepieciešamība — sākotnēji ikviens tiek turēts aizdomās un tikai pēc pārbaudes un intervēšanas tiek atlaists. Jābūt pārliecībai, ka cilvēks nav saistīts ar notikušo,» skaidro DP PTC pārstāvis. Notikuma vietā bijušu cilvēku iespējami detalizētai izvaicāšanai ir ļoti liela nozīme arī notikuma restaurācijā un tālākajā izmeklēšanā — jāmēģina apzināt iespējami daudz informācijas, jo detaļām var būt izšķiroša nozīme, veidojot kopējo ainu.

Drošības policijas Pretterorisma centram un NBS ir sena un laba sadarbība
«Ikvienas mācības ir vērtīgas, ja tiek ņemti vērā secinājumi, kas izdarīti pēc tām,» atzīst DP PTC pārstāvis. Pēc visām līdz šim notikušajām mācībām bijušas skrupulozas rezultātu izvērtēšanas sanāksmes un ieteikumi konstatēto nepilnību novēršanai un darbību pilnveidošanai. Lai gan mācības «Kurbads 2014» sarunas laikā vēl nebija analizētas starpinstitūciju līmenī, sākotnējais atzinums vēsta, ka tās ir izdevušās. «Tika identificētas arī dažas lietas, ko nepieciešams pilnveidot divpusējās un daudzpusējās sadarbības mehānismā.»

Runājot par NBS iesaisti un lomu aizritējušajās mācībās, DP PTC atzīst, ka Latvijai ir ļoti paveicies, jo drošības iestādēm ir tuva un laba sadarbība ar NBS, par ko daudzās citās valstīs varētu tikai sapņot. «Ir skaidrs, ka nopietna apdraudējuma gadījumā nepietiktu tikai ar civilajiem speciālistiem.»

No NBS puses mācībās piedalījās Speciālo uzdevumu vienība, kas sniedza atbalstu pretterorisma vienībai «Omega», Militārā policija, kas nodrošināja VIP personu evakuāciju, un Apvienotais štābs — kā koordinējošā institūcija no bruņoto spēku puses. NBS pārstāvju dalība mācībās tiek vērtēta ļoti labi, īpaši uzsverot ļoti profesionālo pieeju uzdevumu izpildē jau kopš mācību plānošanas sākuma.

NBS un drošības dienestu sadarbība neaprobežojas tikai ar mācībām, arī ikdienā notiek savstarpēja personāla apmācība. Piemēram, DP PTC par teroristu apdraudējumiem apmāca karavīrus, kuri dodas starp­- tautiskajās operācijās.

Ar «Kurbadu» nekas nebeidzas
Pretterorisma aktivitātes turpināsies arī perspektīvā. Vēl šī gada nogalē paredzētas t. s. galda mācības, kurās visi iesaistītie dienesti tiksies un diskutēs par saviem resursiem un darbībām, kad tiek saņemta informācija par apdraudējumu, — par apsardzes palielināšanu, patrulēšanu, pārbaudēm uz robežas, civilās aviācijas pastiprinātu kontroli u. tml. Savukārt 2015. gada pirmajā pusē DP PTC izvērtēs, kāda būs iesaistīto institūciju ieinteresētība un vēlmes mācību organizēšanā. «Regulārai personāla apmācībai ir jābūt vienai no prioritātēm jebkurā dienestā, tādēļ šāda veida mācības kaut vai mazākā mērogā tiks rīkotas arī turpmāk,» rezumē DP PTC pārstāvis.

Mācībās «Kurbads 2014» piedalījās pārstāvji no NBS, Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Neatlieka­- mās medicīniskās palīdzības dienesta, Valsts robežsardzes, Ģenerālprokuratūras un Latvijas Nacionālās bibliotēkas. Atbalstu mācību norisē sniedza arī Rīgas pašvaldības policija.