«Flaming Sword 2014» stiprina sadarbību

30. maijā noslēdzās Baltijas reģiona speciālo operāciju spēku ikgadējās starptautiskās mācības «Flaming Sword 2014», kuras šogad pirmo reizi
norisinājās arī Latvijas teritorijā. 

Daudzkārt pārbaudījuši savstarpējās sadarbības spējas reālās kaujas situācijās starptautiskajās operācijās, arī šajās mācībās vairāk nekā 700 speciālo spēku karavīru no Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Polijas, ASV, Norvēģijas un Zviedrijas plecu pie pleca profesionāli izpildīja uzdevumus atbilstoši mācību scenārijam, tikai šoreiz jau ar uzdevumu — pilnveidot spēju nekavējoties reaģēt uz jebkuru ārkārtas situāciju alianses teritorijā.

Speciālo spēku kaujinieku paraugdemonstrējumi mācību viesu dienā.

Lietuvas aizsardzības ministrs Jozs Oleks uzsver, ka šādas mācības demonstrē NATO prioritātes drošības stiprināšanā, stabilitāti un gatavību adekvāti reaģēt uz jauna veida militārajiem apdraudējumiem, vienlaikus paužot gatavību reaģēt pašreizējās situācijās. «Šīs mācības ir NATO vēstījums, ka alianses nostāja attiecībā uz NATO līguma 5. pantu ir nopietna un dalībvalstis cita citu aizsargās, ja pret kādu no tām tiks vērsts uzbrukums.»

Speciālo spēku kaujinieki desantējas no CV-22 «Osprey».

Atbilstoši mācību scenārijam speciālo operāciju spēku karavīri ciešā sadarbībā ar citām bruņoto spēku vienībām, valsts tiesībsargājošajām institūcijām, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pilnveidoja spēju nekavējoties reaģēt uz dažādiem draudiem un izaicinājumiem Baltijas reģionā, īpašo operāciju grupu sastāvā nepārtraukti veicot koordinētas darbības uz sauszemes, jūrā un gaisa telpā. Īpaša uzmanība, lai pretotos agresīvām pretinieka darbībām un nomāktu pretinieka spēkus, tika pievērsta savstarpējai spēku savietojamībai, tai skaitā tālās darbības uguns sistēmām un aviācijas iesaistei. Turklāt, lai nodrošinātu mācību scenārija pietuvinātību reālajiem apstākļiem visā Latvijas un Lietuvas teritorijā, nepārtraukti tika doti sarežģīti mācību uzdevumi, kuru izpildei nepieciešama īpaša sagatavotība, piemēram, ķīlnieku atbrīvošanas operācijas, pretinieka vadības un kontroles centru iznīcināšana, uzbrukumi dažāda rakstura mērķiem, naidīgo spēku aģentu neitralizēšana, informācijas operācijas.

CV-22 «Osprey» ir daudzfunkcionāls gaisakuģis, kas apvieno lidmašīnas un helikoptera labākās tehniskās īpašības.

Mācību viesu dienā to norisi vēroja arī Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Raimonds Graube.

«Starptautiskās mācības «Flaming Sword 2014» ir nozīmīgs pienesums speciālo operāciju spēku attīstībā un drošības stiprināšanā Baltijas reģionā. Nedrīkstam būt vienal­- dzīgi pret apkārt notiekošo. Tāpēc ir jāstiprina speciālo operāciju spēku sadarbība un stratēģiskā partnerība Baltijas reģionā, jādalās pieredzē ar sabiedrotajiem un jāpilnveido spēku savietojamība. Stratēģiska saliedētība iespējama, pateicoties veiksmīgai sadarbības pieredzei un kopīgām mācībām, vingrinājumiem,» norādīja Latvijas bruņoto spēku komandieris.

Lietuvas speciālo operāciju spēku komandieris uzskata, ka šobrīd kā vēl nekad  ir svarīgi stiprināt speciālo operāciju spēku sadarbību: «Lietuvas un Latvijas speciālo operāciju spēku kopēja dalība starptautiskajā operācijā Afganistānā ir spilgts ciešas un efektīvas divpusējās sadarbības  piemērs. Operāciju rajonā iegūtā kaujas pieredze ir ārkārtīgi svarīga Baltijas reģiona drošībai. Īpaši laikā kā šobrīd, kad Ukrainā ir krīze.  Šis ir reāls apliecinājums, ka mūsu valstis nopietni attiecas pret NATO spējām. Mēs nedrīkstam apstāties pie sasniegtā, jāiet tālāk, stiprinot mūsu sadarbību un spēju reaģēt uz mūsdienu pasaules izaicinājumiem.»

Apvienotās speciālo operāciju spēku mācības «Flaming Sword» pirmo reizi pēc Lietuvas Bruņoto spēku speciālo operāciju spēku iniciatīvas tika organizētas 2012. gadā. Viens no spilgtākajiem Latvijas un Lietuvas līdzšinējās sadarbības piemēriem ir Latvijas karavīru dienests Lietuvas speciālo operāciju spēku kaujas grupas «Aitvaras» sastāvā starptautiskajā operācijā Afganistānā. Tā bija pirmā reize, kad Lietuvas Speciālo operāciju spēku kaujas grupā tika iekļauti citu valstu karavīri.

Sagatavojusi kapteine Sandra Brāle,
Speciālo uzdevumu vienības virsniece.
Foto — Sandra Brāle un no Lietuvas bruņoto spēku arhīva.