Eiropas Savienība iestājas pret Krievijas propagandu

Šī gada 4. novembrī interneta vietnē http://eeas.europa.eu tika publiskots pirmais maldinošās informācijas atmaskošanas pārskats («Disinformation Review»), kurš turpmāk kļūs par iknedēļas izdevumu. Jaunā pārskata autori strādā šogad nodibinātā analītiķu grupā «Stratcom East», kura darbojas ES paspārnē un kuras mērķis ir atmaskot Krievijas propagandas metodes masu medijos un pēc iespējas mazināt šīs valsts izplatītās dezinformācijas nodarīto kaitējumu sabiedrībai. «Stratcom East» vēlas pievērst starptautiskās sabiedrības uzmanību tam, ka burtiski katru dienu Eiropa tiek pakļauta Krievijas informatīvā kara datu plūsmai. «Stratcom East» uzsver un brīdina, ka Krievijas propagandas mērogs mūsdienu tehnoloģiski attīstītajā laikmetā ir sasniedzis globālus apmērus, turklāt izmantotā metodika ir labi pārdomāta un ļoti daudzveidīga, tā negatīvi iedarbojas pat uz labi izglītotiem cilvēkiem ar plašu redzesloku.

«Disinformation Review» tapšanā ir piedalījušies kopumā vairāk nekā 300 masu mediju speciālistu, nevalstisko organizāciju pārstāvju, dažādu starptautisko un nacionālo organizāciju un struktūru amatpersonu. Lai cilvēkiem būtu vieglāk uztvert, pārskats ir strukturēts slejās, norādot: 1) dezinformācijas izplatīšanai izmantoto valodu, 2) maldinošās informācijas saturu īsumā, 3) precīzu dezinformācijas avotu — vietni internetā, TV vidē, radio vai presē; 4) mērķauditoriju, kuru Krievija centusies ietekmēt, 5) maldinošo informāciju atspēkojošus datus, atsauces, pamatojumus; 6) avotu, kas fiksējis dezinformāciju. Pārskatā norādīts, ka daudzas Krievijas izplatītās maldinošās ziņas būtu ierindojamas starp konspirācijas teorijām ar ļoti apšaubāmu izcelsmi, taču šādas ziņas publisko arī Krievijas lielā-kie un pazīstamākie mediji, tajā skaitā TV kanāli — «Pervij» un NTV, kā arī RT.

Viena no svarīgām «Disinformation Review» slejām ir veltīta tieši atmaskojošai informācijai. Diezgan daudzi Krievijas propagandai pakļaujamie cilvēki Krievijā un Eiropā pēc dezinformācijas «iepotēšanas» tomēr saglabā šaubas par tās patiesīgumu, taču šie «nepārliecinātie prāti» parasti laika vai iespēju trūkuma dēļ nemeklē citos medijos Krieviju atmaskojošu informāciju. Ilgstoši nesaņemot objektīvu, patiesīgu informāciju lielākajos masu medijos, cilvēki sāk ticēt mērķtiecīgai un metodiski izstrādātai dezinformācijai. Starp bezkaunīgākajiem dezinformācijas piemēriem «Disinformation Review» ierindo Krievijas paziņojumus masu medijos, ka opozicionāra Borisa Ņemcova slepkavību «pasūtījusi» ASV Centrālā izlūkošanas pārvalde, ka amerikāņu tauta par savu līderi vēlas redzēt Vladimiru Putinu, ka Polija gatavojas Ukrainas rietumu apgabalu okupācijai, ka Saūda Arābija apgādā ar īpašām narkotikām «Daesh» jeb teroristu — džihādistu armiju, kas darbojas Sīrijā un Irānā (ISIS) utt.

Pirmā apskata autori ir apkopojuši informāciju pārsvarā angļu, krievu un ukraiņu valodā, dažas publikācijas ir arī čehu, gruzīnu, somu un vācu valodā. Propagandas jomas analītiķi uzskata, ka pašlaik vislielāko ietekmi Kremļa melu plūsma rada uz cilvēkiem Krievijā un bijušās PSRS republikās. Taču viens no sabiedriskās domas jaunākajiem pētījumiem liecina, ka Maskavas un Kremļa iekšpolitiku un ārpolitiku atbalsta arī 25—30% Francijas, Vācijas, Itālijas un Spānijas iedzīvotāju.

Tuvākajā nākotnē sadarbībā ar «Stratcom East», pieaugot aktīvo dezinformācijas vācēju skaitam, palielināsies arī «Disinformation Review» pārstāvēto valodu saime. Visiem, kuri fiksē dezinformācijas gadījumus, tiek izteikts lūgums sūtīt savus novērojumus uz e-pasta adresi STRATCOM-EAST@eeas. europa.eu, tādējādi dodot savu artavu cīņā pret Maskavas propagandu. Pateicoties «Stratcom East» iknedēļas apskatiem, starptautiskai sabiedrībai pakāpeniski tiks radīta lielāka izpratne un dota iespēja atpazīt un pretoties Krievijas informācijas uzbrukumiem, kā arī kritiski uztvert šīs valsts ģenerētos mītus un aizspriedumus.

«Disinformation Review» autori noslēgumā sevišķi uzsver, ka viņu veidotais dokuments nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju. Taču ES un visas pasaules iedzīvotājiem caur «Disinformation Review» tiek dota iespēja kritiski pārvērtēt dzirdēto, redzēto vai lasīto informāciju masu medijos, ko mērķtiecīgi izplata Krievija. Vienlaikus pārskata autori paškritiski atzīst, ka viens iknedēļas atmaskojošais ziņojums nespēs apturēt Krievijas milzīgo propagandas spararatu, kuru darbina tūkstošiem Kremļa apmaksātu masu mediju ekspertu un žurnālistu visdažādākajās jomās.

Pēc ārvalstu preses materiāliem sagatavojusi
majore Vizma Kaļčeva.