Drošības un aizsardzības industrija veido dialogu ar valsti

Apritējis gads, kopš darbojas Latvijas Drošības un aizsardzības industriju
federācija (LDAIF). Aizvadītā gada laikā federācija uzsākusi gan pietiekami aktīvu starptautisko darbību, gan arī sākusi virzīt vietējo ražotāju piedāvājumu Latvijas tirgum.

Federācijas pa­domes priekšsēdētājs Agris Dundurs uzsvēra vietējā tirgus nozīmību.

LDAIF ir vienīgā nacionāla līmeņa biedrība, kas pārstāv daudznozaru uzņēmumus un zinātniskās institūcijas drošības un aizsardzības vajadzību nodrošinājumam gan Latvijā, gan starptautiskajā līmenī. Paš­laik organizācijā ir 23 biedri. Aizvadītā gada laikā federācija sākusi sadarbību ar Aizsardzības, Ārlietu un Iekšlietu ministriju, iesaistījusies NATO Industrijas padomnieku grupā un dialogā ar Eiropas Aiz­- sar­dzības aģentūru un citu valstu partner­­-organizācijām, ir noslēgts arī pirmais starp­-tau­tiskais līgums ar Dienvidkoreju.

Federācijas biedru sapulcē 9. aprīlī, kas notika Latvijas Kara muzejā, dalībnieki vienbalsīgi atbalstīja gan LDAIF darbības stratēģiju, gan darbības mērķus šim gadam. Federācijas valdes priekšsēdētāja Elīna Egle uzsvēra, ka stratēģija 2014.—2016. gadam paredz kāpināt darījumu apjomu drošības un aizsardzības jomā nacionālā, Eiropas un starptautiskā līmenī. Savukārt federācijas pa­domes priekšsēdētājs Agris Dundurs precizēja, ka plānojamais pieaugums paredzēts līdz 2 miljoniem eiro, rēķinot to no pašreizējā federācijas biedru darījumu apjoma. Viņš arī norādīja: «Diskusijā par valsts budžetā sasniedzamajiem 2% no IKP aizsardzības vajadzībām jābūt izpratnei par spēju šādi stiprināt ne tikai iedzīvotāju drošību, bet arī Latvijas aizsardzības industriju, kas ekonomikā rada inovatīvus produktus un darba vietas, sniedz finansējumu sociālajam nodrošinājumam. Eiropas Kopējās drošības politikas izstrādes procesā akcentēts — Eiropas drošības industrijas rada visvairāk inovatīvu produktu un labi atalgotas darba vietas.»

Kā galveno izaicinājumu tuvākajai perspektīvai A. Dundurs minēja atbalsta sniegšanu budžeta palielināšanai Aizsardzības ministrijai un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, kā arī Iekšlietu ministrijas struktūrām, kas strādā ar drošības jautājumiem. «Ir izrādījies, ka mēs dzīvojam daudz nedrošākā vidē, nekā līdz šim esam domājuši. Tomēr sabiedrības sapratne un atbalsts šiem jautājumiem pieaug.» Lai aizsardzības budžeta palielināšana nerada tikai izdevumus, daļu no šī finansējuma būtu lietderīgi pārvērst par investīcijām — preci vai pakalpojumu, kas ražots Latvijā. To iespējams panākt, sekmējot nozares uzņēmējdarbības vidi, kā arī veicot informatīvās un skaidrojošās iniciatīvas par Latvijas aizsardzības un drošības industrijas precēm un pakalpojumiem, uzskata federācijas padomes priekšsēdētājs.

«Biznesam un zinātnei ir laiks rīkoties, lai visi drošībai paredzētie resursi neaizplūst no valsts, stiprinot citu valstu ekonomiku,» norādīja E. Egle. Vēl pirms gada komunicēšana par 2% aizsardzības budžetam likusies neiespējama, bet tagad dzīve ir radikāli mainījusies. «Veselības un izglītības jomas nenoliedzami ir svarīgas, taču, ja nebūs drošības, nekam citam arī nebūs nozīmes,» uzsvēra LDAIF valdes priekšsēdētāja.

Atbalstu aizsardzības budžeta palielināšanai federācija prioritāri domā nodrošināt, vairojot izpratni par aizsardzības un drošības industriju, veicinot uzņēmumu un valsts komunikāciju un skaidrojot Latvijas uzņēmumu piedāvātās produkcijas un pakalpojumu priekšrocības. Labs piemērs un sākums šādam dialogam būs 23. maijā Ādažos iecerētās Industrijas dienas, kur visiem procesā iesaistītajiem būs iespēja runāt par problēmām pie viena galda.
Eiropā šāda dialoga īstenošanas metode ir ļoti izplatīta, atzina A. Dundurs.

Federācija pati par sevi nevar radīt biznesu, taču var veicināt tā iespējas, un tas jau ir atkarīgs no LDAIF biedriem. Solis uz priekšu ir arī sadarbības uzsākšana ar Aizsardzības ministriju un citām ministrijām un valsts struktūrām, kas saprot šīs nozares biznesa potenciālu. Tas jau ir ceļš uz lielāku industriju un eksporta palielināšanu. Paš­laik vidēji 80% federācijas biedru vairāk
eksportē nekā piedāvā vietējā tirgū, sacīja A. Dundurs, taču mērķis ir šo proporciju mainīt un palielināt vietējā tirgus īpatsvaru.

Federācija nelobēs Latvijas uzņēmumus, taču vēlas vienādus spēles noteikumus visiem. Piemēram, vēl salīdzinoši nesen Latvijas uzņēmumiem bija diezgan problemātiski prezentēt savu piedāvājumu vietējām aizsardzības un drošības struktūrām, jo tūlīt tika izteiktas aizdomas par koruptīviem darījumiem utt. «Ārzemniekiem līdz šim bijis vieglāk prezentēt savu produkciju, taču situācija mainās,» atzina LDAIF padomes priekšsēdētājs. Vietējais piedāvājums var izrādīties īpaši nozīmīgs starptautiskās situācijas saasināšanās gadījumā. «Piemēram, X stundā piegāžu no partneriem dažādu iemeslu dēļ var arī nebūt, tādēļ ir svarīgi izmantot vietējās iespējas un resursus, valstij atbalstot savus ražotājus.»

Sagatavojis Taivo Trams.
Foto — Gatis Dieziņš.