Civilās sadarbības programma palīdz skolām

Taivo Trams

Ādažu vidusskola jauno mācību gadu uzsāka krietni sakoptāka — tās teritoriju nu ietver jauns žogs, kura būvē aktīvi piedalījušies ASV Gaisa spēku Nacionālās gvardes militārie inženieri. Projekts tapis ASV Bruņoto spēku virspavēlniecības Eiropā Civilās sadarbības programmas ietvaros, ko plāno un organizē ASV vēstniecības Latvijā Aizsardzības sadarbības birojs. Kopdarba rezultātu svinīgā atklāšana notika dažas dienas pirms
1. septembra.

Adazu VSK

Skolas teritorijas iežogošanas izmaksas pārsniedza 92 000 ASV dolāru, un projekta izbūvē kopā ar amerikāņu karavīriem strādāja arī Nacionālo bruņoto spēku vīri, bet darbus koordinēja vietējais uzņēmums SIA «Koger Vide». Skolas teritorijas labiekārtošanas projektu 2013. gadā programmai pieteica Ādažu novada pašvaldība.

Darbi pie skolas sākušies 5. augustā, un visā to laikā projekts bijis Ādažu iedzīvotāju uzmanības centrā. Pēc darbu pabeigšanas ar rezultātu ir apmierināti gan skolotāji, gan paš­- valdības pārstāvji. Arī Latvijas un ASV ka- ravīri neslēpj gandarījumu par padarīto un uzsver, ka darbs pie Ādažu vidusskolas devis ne tikai jaunas iemaņas un pieredzi, bet arī palīdzējis izveidot ciešākas un draudzīgākas saites starp abu valstu militārpersonām. Amerikāņiem darbos aizvadītais augusts ļāvis labāk iepazīt arī Latviju un tās cilvēkus. «Pēdējās nedēļas mums bijušas ļoti pozitīvi piepildītas. Izbaudījām šo brīnišķīgo valsti, tostarp arī piedaloties šajā projektā. Mēs nemitīgi meklējam jaunas iespējas sadarboties, un šis ir viens no tādiem projektiem, kas krietni pārsniedz vienkārši darba robežas — tas veicina sadarbību starp valstīm,» atzīst amerikāņu militārie inženieri.

«Kopš 5. augusta darba procesu vēroja visi Ādaži, un šajā laikā par to ir dzirdētas tikai pozitīvas atsauksmes,» projekta prezentācijas pasākumā uzsvēra Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks. Pateicoties visiem projektā iesaistītajiem par lielo ieguldīto darbu, viņš atzina, ka augustā laika apstākļi karavīrus nav lutinājuši — gandrīz katru dienu lijis lietus. Tomēr darba rezultāts ir skaists un kvalitatīvs, un vislielākais prieks par to noteikti būs mazajiem skolēniem, kuri nāks uz skolu un redzēs sakoptu, drošu vidi.

Par godu projekta noslēgumam skolā tika atklāta piemiņas plāksne. To atklājot, ASV vēstniecības Ekonomikas un politikas nodaļas vadītāja Debora Millere izteica gandarījumu, ka ASV un Latvijas militārie inženieri atkal strādājuši kopā nozīmīgā projektā, kurš nav pirmais un noteikti nebūs pēdējais abu valstu sadarbības projekts. Pabeigtais darbs apliecina to, cik stipra ir abu valstu sadarbība, kā arī Latvijas un ASV pārliecību, ka bērni ir mūsu nākotne. Latvijai un ASV ir izveidojusies ilga sadarbība daudzās pasaules valstīs, tostarp Kosovā, Irākā un Afganistānā, viņa uzsvēra. Pašlaik ASV ir izvietojušas savus spēkus Baltijā, lai vēlreiz apliecinātu gatavību pildīt uzņemtās drošības saistības NATO ietvaros. Notiek nemitīgs mācību process un citas aktivitātes, lai stiprinātu sadarbību un garantētu, ka Baltijas valstis vienmēr būs brīvas un neatkarīgas.

«Latvija bija līdzās ASV, kad tas bija nepieciešams, un ASV būs līdzās Latvijai, ja radīsies tāda nepieciešamība,» uzsvēra D. Millere.

Sadarbība ar amerikāņu karavīriem Ādažu projekta laikā bijusi ļoti cieša un laba, atzīst Nacionālo bruņoto spēku Kaujas atbalsta bataljona komandieris majors Ģirts Savins. «Jau otro gadu mūsu inženieri no Kaujas atbalsta bataljona strādā kopā ar amerikāņu partneriem un piedalās šajos projektos, kas dod
iespēju mūsu Konstrukciju vadam attīstīt savas spējas un trenēties dažādos darbos — gan logu ielikšanā, gan nožogojumu izbūvē un jumtu klāšanā.» Runājot par prasmēm un iemaņām, ko mūsu karavīriem iespējams apgūt šādu sadarbības projektu gaitā, majors Ģ. Savins saka — karavīri, pirmkārt, mācās un pilnveido angļu valodu. Otrkārt, veicamie darbi, kas nav pārāk sarežģīti, vairo un uzlabo sadarbību un saskarsmi starp cilvēkiem.

Jauno žogu ar ļoti pozitīvām emocijām sagaida arī Ādažu vidusskolas pedagogu saime. «Mēs būvdarbus vērojām jau no pašas pirmās dienas un redzējām, cik organizēti un eleganti viņi strādāja, bija patiess prieks to skatīt. Arī rezultāts ir tikpat skaists un elegants — žogs taisns kā novilkta līnija. Un, protams, tam būs liela nozīme bērnu drošībā,» saka Ādažu vidusskolas direktore Dace Dumpe. Tagad, kad projekts noslēdzies, ir nedaudz žēl šķirties no čaklajiem palīgiem, ar kuriem projekta laikā izveidojusies laba saprašanās un sadarbība.

Vienlaikus ar Ādažu vidusskolas projekta noslēgumu sadarbībā ar ASV kara inženieriem tika noslēgti arī Ogres 1. vidusskolas jumta daļas siltināšanas un nomaiņas darbi. Šis projekts izmaksājis vairāk nekā 106 000 ASV dolāru.