Būt kopā, ne tikai pildot dienesta uzdevumus

Līga Lakuča

Foto — Ēriks Kukutis.

Militārais motoklubs «Patrioti» tika nodibināts šā gada 13. aprīlī, un to veido profesionālā dienesta karavīri, zemessargi, kā arī atvaļinātie karavīri. «Patrioti» ar dažādām motoaktivitātēm veicina sabiedrības interesi par Latvijas karavīriem, bruņotajiem spēkiem un to vēsturi, kā arī uzrunā Latvijas patriotiski noskaņotos pilsoņus, aicinot sniegt savu ieguldījumu Latvijas valsts aizsardzībā un izvēlēties dienestu Zemessardzē vai NBS. 

Sarunā ar «Tēvijas Sargu» piedalās pieci motokluba pārstāvji: motokluba prezidents Kaspars Miezītis, mācās Baltijas aizsardzības koledžā (BALTDEFCOL) Tartu, pirms tam dienējis Zemessardzes štāba G4 pārvaldē; motokluba valdes pārstāvji  — vecākais zemessargs Artis Ozols, dien Zemessardzes 19. nodrošinājuma bataljonā; atvaļināts kapteinis Intars Vaščenkovs, pēdējā dienesta vieta — Mācību vadības pavēlniecība; Kaspars Lindbergs, mācās BALTDEFCOL, pirms tam dienējis NBS Apvienotā štāba J-3/5/7 departamentā; Ģirts Pintāns, mācās BALTDEFCOL, iepriekšējā dienesta vieta — NBS Apvienotā štāba J-3/5/7. Motokluba valdē aktīvi darbojas arī Aivars Ronis, kas dien ZS štāba G-4 pārvaldē.

Moci_85A2364

— Cik plaši motoklubā ir pārstāvēti visi bruņoto spēku veidi?
— Šobrīd esam vairāk nekā 50 biedri, mūsu vidū ir gan atvaļinātie karavīri, gan zemessargi un profesionālā dienesta karavīri. Mūsu motoklubā visi biedri ir dienējuši vai dien Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS). No NBS motoklubā ir pārstāvēti visi spēku veidi.

— Jāmin, ka mūsu motoklubā biedri netiek dalīti pēc dienesta vietas vai pakāpēm, tādējādi tiek veicināta saliedētība gan biedru, gan visu bruņoto spēku vienību starpā.

— Kādi ir noteikumi, lai tiktu uzņemts jūsu motoklubā?
— Karavīram ir jābūt vismaz trīs gadu izdienai bruņotajos spēkos, Zemessardzē. Ja trīs gadu izdienas nav, bet karavīrs dienot aktīvi piedalās mācībās un dienesta uzdevumu izpildē, valde var lemt par biedra uzņemšanu motoklubā ātrāk, nekā noteikts statūtos. Civilajiem darbiniekiem, kas strādā NBS un vēlas iestāties mūsu motoklubā, ir jāizvēlas dienests Zemessardzē, šādā gadījumā NBS nostrādāto laiku valde vērtē kā līdzvērtīgu karavīra izdienai. 

— Kā radās doma dibināt šādu klubu?
— Šāda doma tika apspriesta starp karavīriem motobraucējiem jau diezgan ilgu laiku. Viss aizsākās 2011. gadā, kad vairāki no mums, atrodoties starptautiskajā operācijā Afganistānā, apsprieda domu par šāda motokluba dibināšanu. Taču līdz moto-kluba statūtu izstrādei un pirmajai karavīru motobraucēju sanāksmei pagāja vēl četri gadi. Līdz šim brīdim daudzi karavīri bija piedalījušies dažādās aktivitātēs, pārstāvot citas Latvijas motoorganizācijas. 2015. gada 13. aprīlī tika parakstīti izstrādātie statūti un nolemts dibināt militāro motoklubu «Patrioti». Var teikt, ka tā bija karavīru grupa, kas šo ideju īstenoja dzīvē.

— Jūsu klubam ir iespaidīgs logo. Kā tas tapa?
— Sākotnēji karavīri motobraucēji izstrādāja iespējamos kluba logo variantus, pavisam divdesmit septiņus. No visiem variantiem par atbilstošāko un visiem pieņemamāko balsošanas rezultātā tika atzīts Arta Ozola izstrādātais logo.

Moci 85A2442— Mūsu motokluba emblēma ir veidota no vairākiem atsevišķiem simboliem un uzrakstiem, kuri kopā attēlo motokluba piederību Latvijai un karavīru sabiedrībai. Tā uzsver karavīru raksturīgās iezīmes — spēku, drosmi, profesionalitāti, patriotiskumu un pašaizliedzību. Emblēmā ietvertais senlatviešu karavīra zobens un starpkaru Latvijas armijā izmantotā šautene «Lee–Enfield» simbolizē karavīru gara pēctecību cauri paaudzēm. Ozollapu zari abās emblēmas pusēs simbolizē vīrišķīgumu, spēku un sīkstumu. Stilizētais sarkanbaltsarkanais vairodziņš norāda uz piederību Latvijai un ir uztverams kā vēsturisks latviešu karavīru simbols. Berete simbolizē mūsdienu karavīrus un to piederību militārajām vienībām. Beretes kokardē trīs zvaigznes simbolizē brīvību un vēsturiskos Latvijas novadus. Galvaskauss uz stilizētā sarkanbaltsarkanā vairodziņa atgādina karavīra zvēresta būtību, ka katram karavīram jābūt gatavam ziedot savu dzīvību Latvijas tautas labā, saglabājot uzticību līdz nāvei.

Arī motokluba nosaukums no desmit iespējamajiem variantiem tika noteikts balsojot.

— Vai jūs sadarbojaties ar citiem motoklubiem?
— Mēs neesam Latvijas Motoklubu asociācijas motoklubs, bet gan atsevišķa
organizācija — Latvijas Militārais moto-klubs. Starptautiski šādus klubus pieņemts apzīmēt kā Military Motorcycle Club, saīsinājumā — MMC. Neskatoties uz to, ka esam atsevišķa organizācija, mēs respektējam Latvijas Motoklubu asociāciju un visu Latvijas motoklubu hartu, jo daudz patriotiski noskaņotu Latvijas motobraucēju ir viņu rindās.

Šobrīd mēs tikai uzsākam sadarbības izveidi ar citiem Latvijas un ārvalstu moto-klubiem. Mums ir bijušas tikšanās un kopēji izbraucieni ar motoklubu «Perkūnas MC» no Lietuvas un «Kaitseliit» moto vienību no Igaunijas, kas apvieno karavīrus motobraucējus. Ir arī uzsāktas sarunas ar Lielbritānijas militāro motoklubu «Patriots» un «Combat Veterans Motorcycle Association» pārstāvjiem no ASV.

— Kāpēc karavīri izvēlas dibināt motoklubus?
— Skatoties starptautiski uz motoklubu tapšanas vēsturi, varam secināt, ka lielu daļu motoklubu ir veidojuši militāro vienību pārstāvji. Motoklubos parasti ir noteikta hierarhija, līdzīgi kā militārajās vienībās. Katrs motoklubs nāk ar savu vēstījumu sabiedrībai, un tāds ir arī mūsu motoklubam. Mūsu vēlme ir patriotiski orientētus Latvijas pilsoņus piesaistīt Latvijas armijai gan profesionālajā dienestā, gan Zemessardzē.

— Kāpēc tieši motobraukšana uzrunā karavīrus, kas tajā visā ir īpašs?
— Karavīra profesijā — vai mēs esam starptautisko operāciju rajonos vai dienestā tepat Latvijā — pastāv paaugstināta riska un atbildības faktors, līdzīgi kā tas ir ar motobraukšanu. Braucot ar motociklu, arī ir jārēķinās ar riska un atbildības faktoru. Iespējams, tieši tas piesaista karavīrus sēsties uz motocikla, baudīt braucienu un gūt pozitīvas emocijas.

— Tāpat kā bruņotajos spēkos jebkurā vienībā, arī motoklubā ir izteikta komandas darbība, valda komandas gars un vienotība, kas apvieno visus šos cilvēkus. Turklāt motoklubā jebkurš biedrs iegūst lielāku priekšstatu par Latvijas vēsturi, svarīgām Latvijas armijas aktivitātēm un notikumiem, iepazīstoties arī ar cilvēkiem no citām Latvijas patriotiskajām organizācijām. Papildus mūsu motokluba pārstāvji sniedz savstarpēju palīdzību motociklu remontā un ekspluatācijā.

— Jums bija valdes sēde. Kādas aktualitātes apspriedāt?
— Jautājumi bija dažādi. Pārskatījām šajā sezonā paveikto. Sezonu noslēdzot, varam teikt, ka esam piedalījušies 15 interesantos motopasākumos. Viens no aktuālākajiem uzdevumiem bija jauno biedru uz­ņemšana. Motokluba valde regulāri saņem pieteikumus, kuros ir pausta vēlme kļūt par mūsu motokluba biedriem. Šoreiz motokluba valdē izskatījām trīs jauno biedru pieteikumus. Noskaidrojām jauno pārstāvju skatījumu uz dalību motoklubā un viņu patriotisko stāju.

— Kāds būtu jūsu novēlējums un aicinājums tiem, kuri, izlasot šo interviju, vēlētos iesaistīties jūsu klubā?
— Ir tāds teiciens: «Vienotībā ir spēks.» Arī mums, patriotiski noskaņotiem Latvijas karavīriem, jābūt saliedētiem ne tikai dienestā, bet arī ārpus tā. Piemēram — moto-klubu vidē, nesot Latvijas armijas vārdu sabiedrībā.

— Ja kādam no karavīriem motobraucējiem rodas interese, vēlme iestāties mūsu motoklubā vai piedalīties kādā no mūsu organizētajiem pasākumiem, iesakām sazināties ar mums pa e-pastu (mmcpatrioti@ inbox.lv) vai piezvanīt kluba prezidentam vai kādam no valdes pārstāvjiem (sīkāka informācija pieejama mūsu mājaslapā www.mmcpatrioti.lv).

Karavīri ir aizņemti ar dienesta pienākumiem, un ne vienmēr viņiem ir iespēja pavadīt pietiekami daudz laika kopā ar ģimenēm. Mūsu motokluba darbība ir vienojoša aktivitāte, jo izbraukumu pasākumi (iespēju robežās) notiek kopā ar ģimenēm. Biedru dalība mūsu motokluba pasākumos ir balstīta uz brīvprātības principu.

—  Vai motoklubs saņem kādu atbalstu no bruņotajiem spēkiem?

— NBS komandieris ir paudis atbalstu mūsu aktivitātēm un ir gandarīts, ka mēs pārstāvam bruņotos spēkus arī motobraucēju vidē. Tā ir brīva karavīru iniciatīva, un resursi, kas tiek izmantoti visās mūsu aktivitātēs, nāk no motokluba biedriem.

— Ar savu darbību mēs atbalstām arī pasākumus, kas saistīti ar Latvijas militāro vēsturi, Latvijas leģionāru un nacionālo partizānu cīņām. Mums ir izveidojusies sadarbība ar Latviešu strēlnieku apvienības Liepājas nodaļu, ar Latviešu virsnieku apvienību un Latvijas Kara muzeju.

— Šobrīd domājam par kopīgām aktivitātēm ar citiem motoklubiem, kurās tiktu pausts atbalsts Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un visiem Latvijas karavīriem.

— Nobeigumā vēlētos teikt, ka mēs varam būt savas tēvzemes patrioti, un tādi mēs noteikti esam. Mēs pārstāvam Latvijas bruņotos spēkus un nesam Latvijas vārdu pasaulē.

Informācija par militārā motokluba «Patrioti»
aktivitātēm mājaslapā www.mmcpatrioti.lv.