BALTRON apliecina Jūras spēku profesionalitāti

Taivo Trams
Foto — Gatis Dieziņš un no K. Miezīša personiskā arhīva.

BALTRON (Baltic States Naval Squadron) ir triju Baltijas valstu mīnu kuģu eskadra, kas šogad augustā atzīmēs savu divdesmito dzimšanas dienu. Aizvadītajā gadā rotācijas kārtībā eskadras vadošā valsts bija Latvija, un BALTRON komandēja mūsu Jūras spēku komandleitnants Kaspars Miezītis. 

— Latvija bija vadošā valsts aizvadītajā BALTRON dežūras gadā. Ar ko šis gads bija iezīmīgs — lielāki izaicinājumi, pārmaiņas?
— Masu medijos jau diezgan bieži ir izskanējis, ka Latvijas Jūras spēki bija ne tikai vadošā valsts BALTRON projektā, bet vienlaikus arī vadošā valsts NATO pastāvīgajā jūras pretmīnu kuģu grupā. Tas noteikti mūsu Jūras spēkiem bija viens no lielākajiem izaicinājumiem pēdējo gadu laikā — vadīt un nodrošināt ar štāba platformām divas vienības vienlaikus. Protams, bez tās pieredzes, kura iegūta nepilnu divdesmit gadu laikā, Jūras spēku virsniekiem, darbojoties BALTRON štābā, tas nebūtu bijis paveicams.

BALTRON atzīmēs savas pastā­vēšanas 20. gadadienu. Vai šo gadu laikā ir notikušas kādas būtiskas izmaiņas BALTRON darbībā un uzdevumos?
— Galvenais BALTRON uzdevums jau no tā pirmsākumiem ir nodrošināt pastāvīgas ātrās reaģēšanas spējas jūrā miera un krīzes laikā. Pārējie uzdevumi —
piedalīties NATO organizētajās mācībās un pretmīnu operācijās, paaugstināt kuģu operacionālo gatavību, štāba personālsastāva profesionalitāti, veicināt savstarpējo savietojamību un sadarbību starp Baltijas valstu Jūras spēkiem — ir pakārtoti pamatuzdevumam. Vienīgais, kas ir mainījies, — pašlaik BALTRON mācībās tiek iesaistīti ne tikai kuģi ar pretmīnu spējām, bet arī patruļkuģi no Lietuvas un Latvijas Jūras spēkiem. Operacionālo spēju un prasmju spektrs gadu no gada tiek paplašināts.

— Vai, jūsuprāt, būtu nepieciešamas kādas izmaiņas BALTRON darbībā vai uzdevumos?
— Domāju, ka pamatuzdevumi, kurus jau minēju, nav jāmaina, jo no tiem izriet vienības būtība, tas, kāpēc mēs pastāvam. Aktivitāšu plāns gadu no gada mainās. Piemēram, šogad BALTRON kā vienība pirmo reizi piedalīsies Vācijas Jūras spēku Mīnu kuģu ekskadras plānotajās mācībās. Bet no 2018. gada jūlija vienība oficiāli pievienosies NATO FFG (Rezerves spēki) vienībām.

— Kā vērtējat aizvadīto gadu? Ko tas devis personiski jums, jūsu komandai, Jūras spēkiem un valstij kopumā?
BALTRON projektā esmu piedalījies praktiski no pirmās dienas. Proti, 1998. gadā kā ieroču virsnieks dienēju uz mīnu tralera «Imanta», kurš tajā laikā bija BALTRON sastāvā. Vairākas reizes esmu bijis BALTRON kā kuģa komandieris un pildījis BALTRON štāba priekšnieka pienākumus, bet pagājušajā gadā pildīju arī komandiera pienākumus. Tāpēc varētu teikt, ka mana kā Jūras spēku virsnieka izaugsme ir notikusi paralēli BALTRON vienības attīstībai.

Es nebiju matrozis, kurš, uzsākot dienestu, domāja, kā kļūt par admirāli. Man svarīgi bija kļūt par kuģa komandieri (manuprāt, prestižākais amats jebkuros jūras spēkos) un, dienot kuģa komandiera amatā, protams, tika domāts par turpmākajiem mērķiem. Iekšēji es biju par sevi pilnībā pārliecināts, ka sekmīgi varēšu veikt sev uzticētos BALTRON komandiera pienākumus. Sākumā gan bija neliels uztraukums, bet bez tā laikam nevarēja iztikt.

Jāatzīmē arī mana štāba lielais ieguldītais darbs, kas bija pamatā tam, ka dežūra visa gada garumā tika aizvadīta sekmīgi. Varu teikt droši, ka ne tikai es ieguvu lielisku pieredzi, vadot internacionālu taktiskā līmeņa štābu, bet viss štāba personālsastāvs pilnveidoja savas profesionālās iemaņas, kuras būs vitāli nepieciešamas turpmākajam dienestam.

BALTRON projektā iesaistīto valstu bruņotie spēki var rēķināties ar to, ka tagad mums ir jūras elementa taktiskā līmeņa štābs ar piesaistītajām vienībām, kas nepieciešamības gadījumā ir spējīgs reaģēt dažu stundu laikā. Mēs varam darboties patstāvīgi saņemtā uzdevuma ietvaros, kā arī bez problēmām integrēties lielākā sabiedroto spēku vienībā.

— Vai mēs esam pietiekami labi sagatavoti savu uzdevumu veikšanai? Kā izskatāmies uz savu partneru fona?
— Jau tas vien, ka mums šogad tika uzticēta NATO pretmīnu kuģu grupas vienības vadība, nozīmē, ka mēs uz savu partneru fona izskatāmies ļoti labi. Tas nav mans subjektīvais viedoklis, bet gadu no gada tas tiek atspoguļots ziņojumos pēc mācībām no mūsu NATO partneriem. BALTRON pirmsākumos eskadras štābā vienmēr bija virsnieks no kādas NATO valsts, kurš pildīja mentora pienākumus, bet tagad uz lielajām NATO mācībām, piemēram, US BALTOPS vai NOCO, šīs valstis deleģē virsniekus uz BALTRON štābu apmācības nolūkos. Tikai šogad vien BALTRON štābā praktizējās virsnieki no Polijas, ASV un Zviedrijas.

Protams, ir NATO valstis, kuras tehnikas ziņā mums ir kādu solīti priekšā, bet mēs to kompensējam ar mūsu jūrnieku profesionālajām iemaņām un attieksmi pret dienesta pienākumu veikšanu.

— Ko dežūra BALTRON prasa no tajā tieši iesaistītajiem cilvēkiem?
— Jau no 2011. gada personālsastāvs savus pienākumus BALTRON štābā veic papildus saviem tiešajiem pienākumiem. Varētu teikt, ka sēžam uz diviem krēsliem. Līdz ar to darba apjoms visiem iesaistītajiem būtiski palielinās. Bet neviens par to nesūdzas un uzticētos pienākums pilda pēc vislabākās sirdsapziņas.

— Kas palicis visspilgtāk atmiņā no aizvadītā gada?
— Visspilgtāk atmiņā palikusi svinīgā kuģu parāde Rīgas jūras līcī saistībā ar Jūras spēku atjaunošanas 25. gadadienu. Svinību sākums sakrita ar BALTRON pirmo nopietno 2017. gada mācību noslēgumu, un man kā BALTRON komandierim tika uzticēta parādes vadība. Pēc sekmīgām BALTRON ekskadras mācībām visi dalībnieki mācības novērtēja ar plusa zīmi. Novadīt parādi, nosvinēt 25. gadadienu — ko vēl var vairāk vēlēties! Gads iesākās, tā teikt, uz patīkamas nots, un tas bija kā labi ielikts pamats visa gada garumā.

— Varbūt ir vēl kas, ko noteikti vēlaties akcentēt?
— Kā jau minēju, ir valstis, arī mūsu tuvākie kaimiņi igauņi, kas ir kādu solīti mums priekšā mīnu meklēšanas aprīkojuma ziņā. Tagad, kad finansējums Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem ir būtiski palielinājies, mēs visi Jūras spēkos ceram, ka mīnu kuģu modernizācija tiks veikta jau tuvākajā laikā.

BALTRON
■ 017. gada janvārī BALTRON vadību rotācijas kārtībā pārņēma Latvijas Jūras
spēki, komandieris — komandleitnants Kaspars Miezītis;
■ 2018. gada janvārī — rotācijas kārtībā BALTRON vadību pārņēma Lietuvas
Jūras spēki;
■ 2017. gadā BALTRON piedalījās septiņās starptautiskās mācībās:
«Dynamic Move» (30.01.— 10.02.) Beļģijā
«Squadex» (03.—14.04.) Latvijā
Baltic Fortress» (19.—26.05.) Igaunijā
Baltops» (02.—17.06.) Polijā
Squadex» (07.—11.08.) Lietuvā
Open Spirit» (18.—31.08.)
mīnu meklēšanas operācija Latvijā
▷ NOCO (08.—22.09.) SEP Zviedrijā/Dānijā
■ Šogad BALTRON štāba kodolu veido virsnieki no Latvijas un Lietuvas jūras spēkiem;
■ irmo reizi kā štāba platforma izmantots Latvijas Jūras spēku kuģis A90 «Varonis»;
■ epriekš minēto mācību laiku BALTRON vadībā darbojās ne tikai vienības no trim Baltijas valstīm, bet arī vienības no Vācijas, Norvēģijas, Polijas un Francijas jūras spēkiem;
■ 2018. gads ir BALTRON jubilejas gads — paiet 20 gadi kopš eskadras dibināšanas.