Baltijas valstu bruņoto spēku snaiperi trenējas Ādažos

Taivo Trams

Foto — Gatis Indrēvics.

Kādam trāpīgas šaušanas prasme dāvāta talanta veidā, cits pie tās ticis ilgu un smagu treniņu rezultātā. Maijā un jūnijā ar šīm prasmēm apveltītie triju Baltijas valstu bruņoto spēku snaiperi gan trenējās, gan salīdzināja savas spējas Ādažu poligonā. Gandrīz mēnesi ilgajā apmācības kursā šāvēji apguva jaunas un padziļinātas šaušanas prasmes, bet nodarbību pēdējās dienās, laikā ap Līgo svētkiem, paredzētas sacensības, kurās tiks
noskaidroti labākie starp līdzīgiem.

Snaiperi

Šauj profesionāļi, šauj zemessargi
Šāds šaušanas apmācības kurss notiek pirmo reizi, un pirmo reizi tajā vienkopus ar profesionālā dienesta karavīriem savu māku pilnveido arī zemessargi.

«Šāda kursa organizēšana bija mūsu šī gada plānā — bijām iecerējuši izveidot pilnvērtīgu šaušanas kursu, kurā sadarbotos visu trīs Baltijas valstu karavīri. Mērķis ir pilnveidot iemaņas un arī parādīt savu pro-gresu mācību pēdējās dienās,» stāsta kursa instruktors Jānis Bērziņš (vārds mainīts).

Kurss sākās 25. maijā un ar nelieliem pārtraukumiem ilgs apmēram 12—13 dienas, līdz 25. jūnijam, kad notiks kursa noslēguma ceremonija.

«Kursa ietvaros apmācāmie apgūst šau­šanas iemaņas, iemaņas darbā pāros, arī iemaņas šaušanā līdz 800 m attālumā, šauša­- nu īslaicīgi redzamos mērķos, šaušanu no slēpņa, novērošanas vingrinājumus, atmiņas treniņus. Būs arī ekskluzīva iespēja šaut ar visu veidu ieročiem vienā trasē, apvienojot visus minētos elementus. Šie paši vingrinājumi, ko mēs pilnveidojam kursa laikā, karavīriem būs jāveic arī sacensībās,» saka J. Bērziņš. Noslēgumā tiks apkopoti visi rezultāti, savukārt pēc tam svinīgi apbalvos pirmo trīs vietu ieguvējus.

Mācās sastrādāties ar kaimiņiem
Viens no svarīgākajiem kursa mērķiem ir sadarbības spēju attīstīšana ar citu valstu apakšvienību karavīriem. «Mums ir jāsaprot un objektīvi jāsalīdzina savs un viņu līmenis, kā arī jāiemācās efektīvi darboties vienā komandā, pildot kopīgus uzdevumus,» skaidro instruktors.

Snaiperi

No Igaunijas un Lietuvas kursā piedalās tikai profesionālie karavīri, bet Latvijai ir izdevies apmācībām piesaistīt arī zemessargus. «Zemessardzes karavīriem tas noteikti ir labs izaicinājums, jo šāda kursa pieejamība tiešām ir ekskluzīva iespēja.» Mācībās iesaistīto zemessargu pieredze un sagatavotības līmeņi ir ļoti dažādi, atzīst instruktors. «Šos zemessargus mēs pilnīgi objektīvi nevaram salīdzināt ar obligātā dienesta karavīriem — pieejamie resursi un mācībām atvēlamais laiks ir pārāk atšķirīgi. Taču es gribu uzsvērt, ka ir atbraukuši zemessargi ar ļoti augstu motivāciju, kuri apgūst kursu ar maksimālu atdevi. Ir prieks strādāt ar tādiem cilvēkiem, kam ir vēlme kaut ko darīt un apgūt jaunas lietas.»

Viena no problēmām, ko noteikti nāksies risināt nākamo kursu laikā, ir pieejamo ieroču dažādība. Kursā nākas strādāt ar visdažādāko tipu ieročiem, lai gan, protams, daudz vienkāršāk, vieglāk un pareizāk būtu strādāt ar vienu ieroču veidu. Piemēram, teju visiem zemessargiem ir atšķirīgas šautenes un izmantojamā optika, tāpēc viņi kursā piedalās ar saviem ieročiem, kas viņiem sagādāti bataljonos.

Sacensības būs vēsturisks notikums
Vēl viens būtisks kursa uzdevums ir iespēja bruņotajos spēkos beidzot organizēt vērienīgas, pamatīgas šaušanas sacensības at­- bilstoši šīs specialitātes prasībām. «Pēdējās divās kursa noslēguma dienās visiem būs iespēja parādīt savas prasmes un to, kas apgūts šo apmācību laikā. Lai gan jau tagad var teikt, ka līmenis būtībā visiem ir ļoti līdzīgs. Mums ir sava specifika — mēs esam mazas valstis, un līdz ar to ir arī salīdzinoši maz šīs profesijas pārstāvju. Tas savukārt nozīmē, ka mēs ļoti daudz resursu varam veltīt efektīvai apmācībai, jo varam veidot mazas grupas ar nelielu cilvēku skaitu tajās. Tādējādi katram tiek veltīts vairāk uzmanības, nekā tas būtu lielās mācību grupās,» skaidro J. Bērziņš. Ar šīm mācībām un sacensībām savā ziņā tiek rakstīta mūsu bruņoto spēku vēsture, atzīst in-struktors, jo šāda līmeņa šāvēju sacensības ir pirmo reizi. Pirmo reizi tās notiek nevis šautuvē, kur pieejamās šaušanas distances ir salīdzinoši ļoti īsas, bet lauka apstākļos, kādos šāvējiem nāktos strādāt īstenībā.

Snaiperi

Sacensība pašam ar sevi
Viens no labākajiem un pieredzes bagātākajiem šāvējiem zemessargu vidū ir Zemessardzes Studentu bataljona vecākais zemessargs Valdis Kalniņš. Viņš ar šaušanu sācis nodarboties jau pusaudža gados, kad iestājies Jaunsardzē. Ar nelieliem pārtraukumiem viņš šaušanā trenējies visu šo laiku, bet pēdējo gadu šai nodarbei pievērsies īpaši intensīvi.

«Šis kurss noteikti dod lielāku un plašāku ieskatu šajā specialitātē. Jau tagad ir daudz noderīgas, svarīgas un interesantas informācijas, kas noteikti būs izmantojama arī turpmākajā dienestā. Manā pieredzē šāda līmeņa kurss zemessargiem tiek piedāvāts pirmo reizi, un te patiešām ir daudz, ko apgūt,» atzīst V. Kalniņš.

Salīdzinot līdz šim apgūto teoriju un praksi, viņš rezumē, ka pamatprincipi būtībā ir vieni un tie paši, taču šajā kursā visas tēmas tiek skatītas salīdzinoši dziļāk un konkrētāk. Lai gan sarunas laikā kurss vēl nav ne pusē, V. Kalniņš atzīst, ka zināmu progresu savās šaušanas iemaņās jau jūt. «Kursa in-struktoriem ir nedaudz citāda pieeja šaušanas apmācībā, bet, ja ir sasniegtas un iz­- pildītas viņu prasības kāda konkrēta uzdevuma izpildē, tad progresu jau var just.»

Ikdienā Valdis strādā metālapstrādes uzņēmumā, daudz sporto. Protams, lielu daļu laika aizņem dienests Zemessardzē. «Cenšos visu saplānot, lai laiks pietiek visam.» Runājot par gaidāmajām sacensībām šaušanā, viņš secina, ka viss kurss būtībā ir sacensība un vispirms pašam ar sevi. «Ir jāpārvar sava nevarēšana un nesaprašana. Vairāk jāstrādā pašam ar sevi — jāsaprot savas kļūdas un jāmēģina tās novērst. Kā tas būs izdevies — to redzēs kursa noslēgumā.»