Augsim, lai gods kalpot!

Agra Lieģe

Foto — Gatis Dieziņš.

13. aprīļa priekšpusdienā Zemessardzes 51. kājnieku bataljona (ZS 51. KB)
teritorijā Dobelē valda pacilāta rosība — noslēgumam tuvojas trīs dienu ilgā jaunsargu 4. līmeņa noslēguma testu nometne. Nometnē piedalās 83 jaunsargi, kas apguvuši Jaunsargu paraugprogrammas 4. līmeni.

Šogad 4. līmeņa jaunsargiem tiek organizētas divas nometnes. Pirmā — Dobelē, savukārt otrā no 25. līdz 27. aprīlim notiks Alūksnē, Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Kājnieku skolā. Iepriekšējos gados katra no trim Jaunsardzes novadu nodaļām rīkoja savu nometni. Šogad 1. novada nodaļas jaunsargiem Dobelē ir pievienojusies daļa no 3. novada jaunsargiem, bet 2. novada jaunsargi savas spējas salīdzinās ar pārējiem 3. novada jaunsargiem Alūksnē.

Jaunsargi nometnē kārto testus, lai apliecinātu savas zināšanas un apgūtās prasmes astoņās disciplīnās — ierindas mācībā, fiziskajā sagatavotībā, darbībā ar karti un orientēšanās disciplīnā, darbībās ar ieročiem (šaušana ar pneimatiskajiem ieročiem), lauka kaujas iemaņās, kompleksajā testā, pirmās palīdzības sniegšanā un tūrismā. Sekmīgi pārbaudes izturējušie, proti, tie jaunsargi, kuri testos iegūst vismaz 50 punktus no simta, saņem apliecību par 4. līmeņa jaunsarga mācību paraugprogrammas apgūšanu.

Nometne Dobelē organizēta ciešā sadarbībā ar ZS 51. KB, kas jaunsargus nometnes laikā izmitināja savā teritorijā. Turklāt piekomandētie zemessargi sniedza dažāda veida palīdzību nometnes norises nodrošināšanā.

Nometnes vadītājs 1. novada nodaļas vadītājs Dainis Karols, kas ir pieredzējis jaunsargu instruktors, ir pārliecināts, ka 4. līmeņa nometne, kurā jaunieši saņem zināšanu un prasmju novērtējumu, palīdzēs viņiem izvēlēties savu dzīves ceļu. Daudzi nometnes dalībnieki domā saistīt savu nākotni ar kādu no spēku struktūrām — Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem vai Zemessardzi. Turklāt jau trešo gadu jaunsargiem, kuri Dobeles nometnē iegūst apliecību par 4. līmeņa mācību paraugprogrammas apgūšanu, ir iespēja noslēguma ceremonijas laikā iestāties Zemessardzē un dot svinīgo zvērestu. Savukārt, ja jaunsargs testos ieguvis vairāk nekā 75 punktus, viņam ir priekšrocības, stājoties Nacionālajos bruņotajos spēkos.

Trīs darbīgas dienas
Dienas, ko jaunsargi pavadīja nometnē, ir rūpīgi izplānotas. 11. aprīlī plkst. 11.00 notiek nometnes atklāšanas parāde, bet jau plkst. 13.30 sākas pārbaudījumi.

Jaunsargi tiek sadalīti trīs vados, un katrs no tiem — divās grupās. Piecas stundas aizrit, piedaloties ierindas mācībā un granātas mešanā, kārtojot fiziskās sagatavotības un komplekso teorijas testu. Fiziskās sagatavotības tests — roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus, ķermeņa augšdaļas pacelšana no guļus stāvokļa, kā arī krosa skriešana (3000 m zēniem, 1000 m meitenēm) — prasa lielu izturību. Taču ar to viss vēl nebeidzas, jo pēc vakariņām teorijas testā tiek pārbaudītas jaunsargu zināšanas par ieročiem.

Otrajā dienā jaunsargi ceļas jau plkst. 6.30. Pirmie testi sākas plkst. 9.00. Diena ir blīva, jo savas prasmes jārāda ne tikai lauka kaujas iemaņās un tūrismā, kur teorijas pārzināšana un prasme darboties ar karti izšķir rezultātu. Savukārt pirmās palīdzības sniegšanā vairākās komandās lietpratīgākas izrādās meitenes. Lauka kaujas iemaņas un darbs ar ieroci — šie uzdevumi sasaucas ar zemessargu un karavīru pienākumiem, un tajos jaunieši piedalās ar īpašu entuziasmu.

Vakarpusē jauniešiem ir atvēlēts laiks, lai instruktora vadībā vēl trenētos nākamās dienas praktiskajiem testiem darbā ar ieročiem.

Nometnes pēdējā diena — kolīdz praktiskie testi ar ieročiem izpildīti, sākas šaušana ar pneimatisko ieroci. Kad vēlāk vaicāju, kurš no testiem jauniešiem šķitis visaizraujošākais, daudzi nosauc tieši šo disciplīnu.

Testu norisi, vienmēr būdams gatavs palīdzēt, pārrauga arī nometnes vadītāja vietnieks 3. novada nodaļas jaunsargu instruktors Kristaps Kancāns. Viņš pastāsta, ka daudzi no nometnes dalībniekiem, izpildot 4. līmeņa testus, kļūs par savas vienības instruktoru palīgiem. «Viss atkarīgs no pieredzes. Gadās, ka tie, kuri jaunsargos iestājušies jau agrāk, kļūst par palīgu instruktoram un var mācīt par sevi vecākus jauniešus.»

Lai palīdzētu jaunajiem ar padomu, nometnē ieradusies arī Nacionālās aizsardzības akadēmijas Jūras spēku pirmā kursa kadete, matroze Māra Vilnīte. Tas bija pagājušajā pavasarī, kad Dobelē viņa jaunsargu 4. līmeņa noslēguma testu nometnē saņēma apliecību. Jaunsardzē Māra bija darbojusies tikai divus gadus, jo drīz vien pēc iestāšanās saprata, kādu karjeru vēlas veidot — tāpēc motivācijas jaunsargu mācību programmas līmeņus pieveikt ātri un ar lieliskiem rezultātiem Mārai netrūka.

Māra ir liepājniece, un jau pirms nometnes viņa Liepājā apmeklēja savas bijušās jaunsargu vienības treniņus, lai palīdzētu un atbalstītu nākamos nometnes dalībniekus. Arī Dobelē viņa neliedza padomu visiem jaunsargiem.

Teorija… un prakse — šaušanas apmācība.
Jaunsargam jāprot nomaskēties…

 

 

 

 

Māra uzskata, ka bruņoties spēki ir īstā vieta ikvienam, kam patīk aktivitātes — gan skriet pa mežu, gan nodarboties ar stratēģisko plānošanu, gan vadīt cilvēkus. «Šajā jomā nepastāv rutīna,» Māra stāsta ar sajūsmu. «Pati jaunsargos sākumā biju maziņa un klusa, bet drīz vien, līdz ko kaut ko biju apguvusi, sāku palīdzēt instruktoram. Pēc gada jau apmācīju citus, bet tagad mācos par virsnieci. Tas nozīmē — par līderi. Protams, par tādu var piedzimt, bet var arī iemācīties tāds būt!»

Vērtējot padarīto
Nometnes noslēguma ceremonija pulcina nometnes dalībniekus un viesus. Tajā piedalās arī Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Andrejs Panteļejevs, Rekrutēšanas un Jaunsardzes centra direktors Druvis Kleins un Jaunsardzes departamenta direktors Ansis Strazdiņš. Savukārt 3. Zemessardzes novada štāba komandieris pulkvežleitnants Andris Kniploks ieradies ne tikai sveikt nometnes dalībniekus, bet arī uzņemt Zemessardzē jaunsargus, kuri ir apliecinājuši savu vēlmi kļūt par zemessargu.

Pirmajiem jaunsarga apliecību un īpašu apbalvojumu piešķir tiem desmit jaunsargiem, kuri testos sasnieguši vislabākos rezultātus. Tie ir Jānis Eglītis (511. Dobeles jaunsargu vienība (JV)), Annija Krūma (419. Ventspils JV), Ņikita Vasiļjevs (511. Dobeles JV), Rūta Spriedēja un Dāvis Uldrihsons (417. Liepājas JV), Agnese Sējēja (401. Laidzes JV), Ralfs Sīmanis (511. Dobeles JV), Elīna Kolāte (419. Ventspils JV), Andris Pinkovskis (407. Saldus JV) un Sindija Geruļska (511. Dobeles JV). Jānis Eglītis ieguvis 97 punktus, bet pārējiem no pirmā desmita punktu skaits nav mazāks par 94,4 punktiem.

Jaunsardzes departamenta direktors Ansis Strazdiņš uzsver, ka nometnei ir arī patriotiski audzinoša nozīme. «Jaunsargi to apliecina ar savu darbu. Un viņu motivācija ir tā, ka daudzas disciplīnas, kurās tika kārtotas ieskaites, vairāk vai mazāk ir saistītas ar vienojošu elementu — izpratni, kā aizstāvēt savu valsti Latviju.»

Taču šodien vērojama ne tikai izpratne, bet arī vēlme to darīt — 32 no apliecību ieguvušajiem jaunsargiem šodien stājas Zemessardzes brīvprātīgajā dienestā, dodot svinīgo zvērestu. Savukārt 10 apliecības ieguvēji plāno stāties NBS Speciālo uzdevumu vienībā.

Jaunsardze Rūta Spriedēja saņem jaunsarga apliecību no Jaunsardzes departamenta direktora Anša Strazdiņa.

«Jauniešiem šajā programmā ir iespēja apgūt daudzas iemaņas, kas noderēs arī tiem, kuri savu dzīvi nesaistīs ar dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos. Jaunsardze māca izprast, kas ir drauga plecs, kas ir komanda un ko nozīmē nepamest biedru nelaimē!» atzīst A. Strazdiņš.

Bet šodien biedri nedala nelaimi — šodien lido cepures, augstu gaisā nesot prieka saucienu «Augsim Latvijai!». Apsveicam!

Tūrisms — telts uzcelšana.

Testu rezultātus jaunsargi uzzināta, saņemot apliecību. Pirms svinīgās ceremonijas daži no jauniešiem dalījās iespaidos par nometnē pieredzēto un nākotnes nodomiem.

Agnese Sējēja mācās Rojas vidusskolas 12. klasē. Jaunsardzē darbojas aptuveni sešus gadus — kopš Rojā sākās jaunsargu apmācība.

«Man pietrūka laika, lai uzceltu telti!» saka Agnese. «Tika dotas piecas minūtes, un es, lai gan zināju, kā to izdarīt, tik ātri nepaspēju!» Pēc Agneses domām, testu uzdevumiem ir iespējams iepriekš sagatavoties — tikai jāapmeklē nodarbības un rūpīgi jāseko līdzi. Rojā Jaunsardzes nodarbības notiek reizi nedēļā — instruktore Jolanta Jurkeviča ik nedēļu brauc pie saviem audzēkņiem. Agnesei īpaši aizraujoši šķiet pārgājieni un sacensības.

Agnese plāno iestāties Zemessardzē pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas, bet vēl nezina, vai profesiju izvēlēsies militārajā jomā.

Vērtīgākais, ko Agnese ieguvusi no Jaunsardzes? «Piederības izjūta! Tas, ka apkārt ir cilvēki, kuri domā līdzīgi. To var just, aizbraucot uz sacensībām vai nometnēm. Mums ir svarīga vienotība, saliedētība, patriotisms.»

Arī Rūta Spriedēja, kura mācās Liepājas valsts 1. ģimnā­- zijas 12. klasē, Jaunsardzē darbojas sešus gadus. Rūta uzteic nometnes lielisko organizāciju — viņai pār­- baudījumos pavadītās dienas šķita ļoti aizraujošas. «Lai gan testi bija visai nopietni, neteiktu, ka tie bija pārmērīgi grūti,» saka Rūta. «Vienmēr ir sīkumi, lietas, kuras katrā testā jāatceras, lai viss izdotos.»

No visām apgūtajām zināšanām Rūtai visvairāk patīk darbošanās ar ieročiem, lai gan viņa uzsver arī teorijas nozīmīgumu.

Rūta vēl nav pilnībā izlēmusi, taču apsver iespēju pēc vidusskolas veidot militāru karjeru. Viens no iemesliem ir tas, ka meitene nāk no ģimenes, kura agrāk bijusi saistīta ar militāro vidi.

«Gan mani brāļi, gan māsas ir darbojušies Jaunsardzē,» saka Rūta. «Arī tēvs strādājis militārajā jomā. Jau pirms iestāšanās Jaunsardzē es domāju — visi bijuši, tātad — jābūt arī man!»

Elvijs Pudžmis dzīvo Bunkā, Priekules novadā, bet mācās Saldus profesionālajā vidusskolā par uguns­dzēsēju glābēju.

Jaunsardzē Elvijs darbojas četrus gadus. Ar savu sniegumu pārbaudījumos jaunietis ir apmierināts un uzskata, ka sasniedzis teju izcilus rezultātus. Pēc apliecības saņemšanas Elvijs gatavojas uzreiz iestāties Zemessardzē. Tur Elvijs darbosies brīvajā laikā, jo izvēlētā profesija — ugunsdzēsējs glābējs — tomēr ir viņa sirdslieta.

Kāpēc Elvijs kļuva par jaunsargu? Viņš vēlējies sevi vairāk disciplinēt. «Nav ko vazāties apkārt un slaistī­- ties,» jaunietis smejas. «Un nekas pret to nelīdz labāk kā militārā disciplīna!» Jaunsardze palīdz sevi pilnveidot, un nometne ļauj salīdzināt savus un citu jauniešu rezultātus. Viņa-prāt, tā ir papildu motivācija!

Neizpaliek arī deva veselīga humora…