Atskatoties uz NBS apvienotajām mācībām «Namejs 2014»

Didzis Nestro,
pulkvedis, NBS Apvienotais štābs.

Foto — Gatis Dieziņš un Normunds Mežiņš.

Šogad NBS apvienotās mācības «Namejs» tika organizētas kā NBS Apvienotā štāba un kājnieku brigāžu štābu komand­punktu mācības, pakārtoti iekļaujot divu izvērstu kājnieku bataljonu lauka taktisko vingrinājumu un arī Jūras spēku taktiskās grupas vingrinājumu Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos. Kopumā mācībās «Namejs 2014» tika iesaistīti vairāk nekā 2000 karavīru un zemessargu.

Mācību pamattēma bija visu līmeņu komandieru un štābu darbība aizsardzības operāciju vidē. Mācību aktīvais posms risinājās četras dienas — no 23. līdz 26. maijam, bet mācību sagatavošana notika aptuveni divu gadu garumā — kopš 2012. gada janvāra. Šajā laikā tika izstrādāta mācību koncepcija un organizatoriskie plāni, kā arī veikta taktisko plānu izstrādāšana Apvienotā štāba, brigāžu un bataljonu līmeņos, kā arī apvidus rekognoscēšana un starpvienību koordinācija.

Kopumā mācību mērķi ir sasniegti. Mācību laikā tika izvērsti un pārbaudīti vienību komandpunkti, izveidotas radio, datoru un satelīta sakaru līnijas un pārbaudīta to funkcionalitāte noteiktajos attālumos, kā arī izdarīti secinājumi, kas tiks ņemti vērā, plānojot turpmāko bruņoto spēku komand­­- vadības un sakaru sistēmu attīstību.

Mācību pamattēma bija visu līmeņu komandieru un štābu darbība aizsardzības operāciju vidē.

Mācībās «Namejs 2014» situāciju izspēles, savējiem spēkiem saduroties ar nosacītā pretinieka spēkiem, pamatā tika veiktas uz palielināta mēroga kartēm, izmantojot bataljonu štābus un rotu komandierus kā apakšējā līmeņa spēlētājus. Ar to starpniecību taktiskā informācija tika novadīta līdz mācību galvenajai auditorijai — brigāžu štābiem. Šādā veidā mācībās tika panākta visu taktisko formējumu iesaiste. Minētā metode prasa palielinātus mācību kontrolē iesaistāmo cilvēku resursus. Tāpēc nākotnē ir jāapsver iespējas šāda mēroga štābu mācības organizēt, izmantojot datorizētas mācību situācijas attēlošanas sistēmas, tādas kā JCATS (Joint Conflict and Tactical Simulation). Līdz šim NBS ir izmantojuši Igaunijā un Lietuvā esošās JCATS sistēmas, lai trenētu Sauszemes spēku kājnieku brigādes štābu, kā arī starptautiskā vidē, piemēram, ASV Eiropas spēku pavēlniecības mācību «Saber Strike» ietvaros.

Mācībās «Namejs 2014» bez sauszemes vienībām un lidaparātiem tika iesaistīta arī Jūras spēku taktiskā grupa, proti, vadības kuģis A-53 «Virsaitis», divi pretmīnu cīņas kuģi (M-05 «Viesturs» un M-06 «Tālivaldis») un divi patruļkuģi (P-05 «Skrunda» un P-08 «Jelgava»), nosacītā pretinieka lomai izmantojot štāba un apgādes kuģi A-90 «Varonis» un krasta apsardzes kuģi KA-14 «Astra».

Secinājums, kas gūts no mācībām, — šādas grupas izveidošana ir laikietilpīga, tāpēc NBS ir jāapsver iespēja nākotnē to izveidot kā pastāvīgu formējumu. Tāpat nepieciešams pilnveidot nacionālās spēka lietošanas proce­dūras (Rules of Engagement), kas precīzi nosaka katra līmeņa komandiera tiesības un pilnvaras noteiktu darbību veikšanai.

Kopš 2010. gada NBS savās mācībās plāno pēc iespējas iesaistīt sabiedroto spēku kaujas lidmašīnas pretgaisa aizsardzības spēju nostiprināšanai un arī «gaiss—zeme» triecienu izpildīšanai. Izņēmums nebija arī «Namejs 2014». Šajā reizē gaisa atbalstu veica Igaunijā, Emari aviācijas bāzē izvietotie Dānijas Karalisko gaisa spēku iznīcinātāji F-16 «Fighting Falcon» un NBS Gaisa spēku aviācijas bāzes helikopteri Mi-17. Nosacītā pretinieka darbību izsekošanu un attiecīgu mērķu sagatavošanu artilērijas un gaisa triecieniem atbalstīja arī ASV bezpilota lidaparāti RQ-7 «Shadow». Šajās mācībās tika testēti radiosakari un videoattēlu pārraidīšanas iespējas starp lidaparātiem un NBS vienību vadības centriem. Mācībās attaisnojās līdz šim attīstīto artilērijas uguns un gaisa triecienu koriģētāju apmācība un integrēšana kājnieku rotās un bataljonu komandpunktos. Šo spēju nepieciešams attīstīt arī nākotnē.

«Šīs ir unikālas mācības, jo mēs pirmo reizi pēc neatkarības atgūšanas apvienojam vienās mācībās visus mūsu spēku veidus, visus štābus un gan regulārās, gan Zemessardzes vienības,» uzsvēra Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Raimonds Graube. «Mācības «Namejs 2014» nav bijušas vieglas, bet to mērķis ir sasniegts, un mūsu spējas realizēt valsts aizsardzības uzdevumus — pārbaudītas. Vēlos pateikties katram karavīram un zemessargam, kas piedalījās šajās mācībās, īpaši tiem, kas lauka taktiskā vingrinājuma laikā atradās savās pozīcijās Ādažu poligonā vai citviet Latvijā, gulēja ierakumos un pildīja savus uzdevumus, nemaz neredzot visu šo mācību sarežģītību. Tieši jūs — katrs no jums — esat Latvijas armijas galvenais spēks, jūs esat pirmā līnija. Paldies par izturību!» Viesu dienā, 25. maijā, mācību norisi vēroja arī Valsts prezidents Andris Bērziņš, Ministru prezidente Laimdota Straujuma un aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis, kā arī ASV vēstnieks Latvijā Marks Pekala un Mičiganas Nacionālās gvardes komandieris ģenerālmajors Gregorijs Vedneiss.

Mācībās «Namejs 2014» noteikta loma bija arī Valsts robežsardzei. Robežsardze regulāri piedalās dažādās NBS štāba mācībās. «Namejs 2014» ietvaros robežsardzes darbinieki tika iesaistīti arī praktiskā darbībā lauka apstākļos. Šie aspekti rosina pārskatīt un uzlabot savstarpējās sadarbības un nodrošinājuma plānošanas normatīvos dokumentus starp NBS un Valsts robežsardzi, kā arī potenciāli ar Valsts policiju.

Viesu dienā mācību norisi vēroja arī Valsts prezidents Andris Bērziņš.

Kopumā mācības «Namejs 2014» tiek vērtētas kā izdevušās. NBS Apvienotais štābs strādā pie pēcmācību diskusiju semināra gatavošanas. Seminārā apspriestie jautājumi un sagatavotais noslēguma ziņojums liks stūrakmeņus nākošajam mācību «Namejs» ciklam, kas plānots laika periodam no 2015. līdz 2018. gadam. Šajā laika periodā tiks noteiktas apmācību prioritātes katram gadam, lai tādējādi plānveidīgi virzītos uz ciklu noslēdzošajām NBS mēroga mācībām 2018. gadā.

Dānijas Karalisko gaisa spēku iznīcinātājs F-16 «Fighting Falcon».